Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella

Valitse tarkasteltava tieto

Kuluvan tilikauden ajantasaiset avainluvut

Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle

Huom! Luottotappiovarauksen esittämistapaa on muutettu tilikauden 2020 alusta alkaen siten, että taseen vastattavien pakollisen varauksen sijaan luottotappiovaraus on kirjattu vähentämään suoraan myyntisaamisten määrää. Tehty muutos selkeyttää myyntisaatavakannan käyvän arvon esittämistapaa. Yhtiön raportoima ja taseessa näkyvä myyntisaatavakanta on siis saatavien arvioitu todellinen arvo, josta on jo ennakoivasti vähennetty se osa, jonka takaisinmaksua pidämme epätodennäköisenä. Arviomalli perustuu historialliseen dataan ja yleiseen taloustilanteeseen.

Liiketoimintaraportti

Tilikausi 2020

Tilikausi 2020 raportoitu 100 euron tarkkuudella
Tammikuu / 2020Helmikuu / 2020Maaliskuu / 2020Q1-2020Q2-2020 (vuoden alusta)Q3-2020 (vuoden alusta)Q4-2020 (vuoden alusta)
Liikevaihto (€)1 991 000 €1 901 800 €1 985 300 €5 878 100 €
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) %-4,48 %4,39 %
Liiketoiminnan tulos (€)1 375 900 €1 296 600 €1 340 300 €4 012 200 €
Liikevoitto %69,10 %68,18 %67,51 %68,26 %
Omavaraisuus %*1)*1)*1)97,46 %
Myyntisaamiset (€)*1)*1)*1)54 753 000 €
Oma pääoma (€)*1)*1)*1)63 186 500 €
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€)*1)*1)*1)48 810 700 €
Taseen loppusumma (€)*1)*1)*1)64 835 200 €

Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.

*1) Tarkat luvut esitetään vain kvartaalitasolla

Raportit

Osavuosikatsaukset, tilikausien vertailu, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset

Blue Financen tilikauden 2020 osavuosikatsaukset (sis. tuloslaskelman ja taseen)

Blue Finance Oy osavuosikatsaus Q1 / 2020 (1.1. – 31.3.2020)