Osinkotuottoa.fi tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Blue Finance Oy:n etuoikeutettuihin osakkeisiin. Sijoittaminen on helppoa, mukaan pääsee pienemmälläkin summalla ja sijoituksen voi realisoida milloin tahansa. Sijoittaminen Blue Finance Oy:n osakkeisiin on myös verotuksellisesti edullista, sillä osinkotulosta 75 % on verovapaata tuloa.

  • Minimisijoitus on vain 100 euroa. Myös minimi lisäsijoitus on 100 euroa, joten palvelumme sopii myös säästämiseen, voit esimerkiksi kasvattaa sijoituksiasi vain 100 eurolla kuukausittain.
  • Sijoituksella ei ole määräaikaa, vaan se voidaan lopettaa milloin tahansa.
  • Asiakkaan halutessa lopettaa sijoituksensa Blue Finance Oy lunastaa osakkeen takaisin merkintähintaan.
  • Sijoituksille maksetaan vuotuista osinkoa F -osakkeille 7 % ja E -osakkeille 3 – 5 %. Aiemmin merkityille C -osakkeille 3 – 7 % sekä B -osakkeille 3 – 8 % sijoituksen pituuden mukaan. Kun B-, C-. tai E- osakesarjan sijoituksen pituus ylittää rajapyykit 3 kk ja 6 kk, maksetaan tällöin ajan tasalle osingot sijoituksen alkamishetkestä alkaen korkeamman osinkotuoton mukaan. Esim. 6 kuukautta kestävälle sijoitukselle saa 5 % tuoton sijoituksen alkamishetkestä laskien koko 6 kuukauden ajalle, eikä ainoastaan viimeiseltä kuukaudelta. F -sarjan osakkeille maksetaan kiinteää 7 % vuotuista osinkoa heti merkintähetkestä alkaen.
  • Osingonmaksu tapahtuu automaattisesti kuukausittain.
  • Sijoituksen tekemisestä sekä palvelun avaamisesta, ylläpidosta ja lopetuksesta ei koidu sijoittajalle mitään hallinnollisia kuluja tai palvelupalkkioita.
  • Osakesijoitus ei kuulu talletussuojan piiriin eikä ole pääomaturvattu.
  • Osinkotulosta 25 % on saajalleen veronalaista pääomatuloa ja loput 75 % verovapaata tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150 000 euroa.
  • Sijoittajan efektiivinen veroaste on 7,5 %, mikäli sijoittajan veronalaiset pääomatulot ovat enintään 30 000 euroa. Yli 30 000 euron osalta efektiivinen veroaste on 8.25 %.

F -sarjan osakkeille maksetaan kiinteää 7 % vuotuista osinkotuottoa heti merkintähetkestä alkaen.

E -sarjan osakkeille maksettava osinko on kuvattu alapuolella: