C -osakesarjan osakeanti on nyt päättynyt

C -osakesarjan osakeanti on tullut täyteen merkityksi ja on näin ollen päättynyt.

Olemme kahdella aiemmalla B -osakkeen osakeannilla ja nyt täyteen merkityllä C -osakkeen osakeannilla vastaanottaneet sijoituksia yhteensä 40 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä palvelussamme ei ole muita osakkeita merkittävänä.

Olemassa olevat B ja C -sarjan osakkeet pysyvät aktiivisina kuten ennenkin: niille maksetaan osinkoja kuukausittain ja ne on mahdollista edelleen kotiuttaa milloin tahansa nappia painamalla. Jatkamme myös taloudellisten tunnuslukujemme raportointia totuttuun tapaan.

Nykyisiä sijoituksia kotiutettaessa on hyvä ottaa huomioon, että uusia osakkeita ei ole mahdollista enää ostaa, joten sijoitusta ei näin ollen ole enää mahdollista palauttaa ennalleen suoritetun kotiutuksen jälkeen.

Kiitos sijoittajillemme

Kiitämme sijoittajiamme osakeantiin osallistumisesta. Osinkotuottoa.fi on ollut sijoittajien keskuudessa hyväksi todettu palvelu, josta parhaiten kertoo sijoittajien suuri lukumäärä.

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Lokakuun avainluvut

Lokakuussa ei toiminnallisesti ollut juurikaan muutoksia aiempiin kuukausiin nähden. Liikevaihdon ja -voiton muutokset olivat normaalin kausivaihtelun mukaisia ja asettuivat heinä-elokuun tasolle. Lokakuun liikevaihto oli n. 1.9 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman yli 1 miljoonaa euroa.

Osakeannin tilanne / 21.1.2019

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti alkaa olla lähes täyteen merkitty. Uusimman osakeannin suuruus on 20 miljoonaa euroa, merkintöjä antiin on tehty n. 18.1 miljoonaa euroa, joten merkintöjä otetaan vastaan vielä n. 1.9 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

2018 kolmas vuosineljännes

Päättynyt vuoden 2018 kolmas vuosineljännes oli odotetusti hyvä kaikilla taloudellisilla mittareilla. Sekä liikevaihto, että liiketoiminnan tulos kasvoivat maltillisesti edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli lainasaamisia yhteensä n. 27,15 miljoonaa euroa sekä käteisvaroja ja niihin rinnastettavia yhteensä 7,33 miljoonaa euroa. B/C -sarjan sijoituksia oli yhteensä 24,63 miljoonaa euroa.

Yhtiö tekee kuukausittain saatavakannan analysoinnin perusteella luottotappiokirjauksen käyttäen samaa käytäntöä, kuin tilinpäätöksenkin yhteydessä. Näin ollen kuukausittain ja neljännesvuosittain raportoitavissa avainluvuissa luottotappiokirjaus on aina otettu huomioon sekä tuloslaskelmassa että taseessa.

Syyskuun avainluvut

Syyskuussa yhtiön liikevaihto oli n. 2,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 1,2 miljoonaan euroa. Syyskuun liikevaihto ja -voitto olivatkin yhtiön historian parhaimmat ja antavat hyvät edellytykset toiminnan tuloksekkaalle jatkokehittämiselle.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan kolmannen vuosineljänneksen sekä heinä-syyskuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q3 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Elokuun avainluvut ja osakeannin tilanne

Elokuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Elokuun avainluvut

Elokuu oli avainlukujen valossa hyvin samankaltainen kuin heinäkuu; liikevaihto pysytteli karvan verran yli 1.8 miljoonassa eurossa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman alle 1.1 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 58 %.

Osakeannin tilanne

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti on tullut puoliksi täyteen. Merkintöjä uusimpaan antiin on tehty jo 10 miljoonaa euroa ja merkintöjä otetaan vastaan vielä toiset 10 miljoonaa euroa.

Tulossa

Seuraavaksi on vuorossa taas neljännesvuosiraportti. Syyskuu päättää vuoden kolmannen neljänneksen ja syyskuun kirjanpidon valmistuttua julkaisemme totuttuun tapaan myös tuloslaskelman ja taseen.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Heinäkuun avainluvut julkistettu

Heinäkuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Heinäkuun avainluvut

Heinäkuun liikevaihto, 1.8 miljoonaa euroa, oli kuluvan vuoden toiseksi korkein. Liikevoitto (EBITDA) oli n. 1.1 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti erinomainen 62%. Antolainaus pysyi edeltävän vuosineljänneksen tasolla, minkä johdosta taseessa olevien lainasaatavien kokonaismäärä kasvoi n. 25 miljoonaan euroon.

C -osakesarjan osakeanti avoinna

Heinäkuun lopulla avattiin yhtiön C -sarja merkinnöille. C -sarjan kautta tulevat sijoitukset käytetään yhtiön lainakannan kasvattamiseen, mikä tulee näkymään liikevaihdon ja -voiton kasvuna tulevien kuukausien aikana. Yhtiön B -sarjaan tehdyt sijoitukset jatkuvat niin kuin tähänkin asti.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä.