Heinäkuun avainluvut on julkaistu

Heinäkuun avainluvut

Heinäkuun avainluvut on julkaistu osinkotuottoa.fi palvelussa. Liikevaihto hätyytteli jo kolmen miljoonan rajaa, ollen n. 2,9 miljoonaa euroa (vuoden alusta yhteensä n. 17,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli n. 1,8 miljoonaa euroa (vuoden alusta yhteensä n. 10,1 miljoonaa euroa). Heinäkuun lopussa yhtiön lainasaamiset olivat n. 53,5 miljoonaa euroa (edellisen tilikauden päättyessä 31.12.2018 lainasaamiset olivat n. 33,1 miljoonaa euroa, kasvua 61,6 %). Aktiivisia osakesijoituksia oli heinäkuun lopussa n. 38,3 miljoonaa euroa.

Sijoituksia otetaan vastaan vielä kaksi viikkoa

Etuoikeutettuihin E- ja F-sarjojen osakkeisiin voi sijoittaa vielä 30.9.2019 asti. E -sarjan osakkeita voi myös edelleen muuntaa korkeamman osinkotuoton F -sarjan osakkeisiin osinkotuottoa.fi -palvelussa. 30.9.2019 uusien sijoitusten vastaanottaminen lopetetaan. Vanhoille sijoituksille tämä ei aiheuta muutosta – niille maksetaan osinkoa normaaliin tapaan kuukausittain.

Tuloslaskelma ja tase, sekä muut raportit ovat nähtävissä osinkotuottoa.fi -palvelussa osoitteessa http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/.

Tilikauden 2019 toisen vuosineljänneksen tulos ja tase on julkaistu

Toisen vuosineljänneksen tulos ja tase on julkaistu

Vuoden toisen vuosineljänneksen (maalis-kesäkuu) tuloslaskelma ja tase on julkaistu osinkotuottoa.fi -palvelussa. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli n. 7,87 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 4,63 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun, eli vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto kiipesi n. 14,06 miljoonaan euroon (tammi-kesäkuu 2018 oli n. 8,49 miljoonaa euroa, kasvua n. 65,6 %). Tammi-kesäkuun liikevoitto oli n. 8,33 miljoonaa (tammi-kesäkuu 2018 oli n. 4,65 miljoonaa euroa, kasvua n. 79,1 %)

Kesäkuun avainluvut

Kesäkuu päätti erittäin vahvan neljänneksen. Liikevaihto oli n. 2,82 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 1,60 miljoonaa euroa. Lainasaamiset nousivat seuraavalle kymmenluvulle ollen kesäkuun lopussa n. 50,42 miljoonaa euroa (kesäkuussa 2018 myyntisaamiset olivat n. 23,36 miljoonaa euroa, kasvua 115,9%). Kesäkuun lopussa yhtiön oma pääoma oli n. 51,43 miljoonaa euroa, mistä etuoikeutettujen osakkeiden osuus oli n. 36,60 miljoonaa euroa.

E- ja F- sarjan osakeannit käynnissä

Blue Finance Oy:n etuoikeutettuja E- ja F- sarjojen osakkeita voi merkitä osinkotuottoa.fi -palvelussa. E -sarjan sijoituksille maksetaan 5 % vuosittaista osinkoa ja F -sarjan osakkeille 7 % vuosittaista osinkoa. Osingot tilitetään sijoittajille kuukausittain. Sijoituksilla kerätyt varat käytetään antolainauksen kasvattamiseen.

Tuloslaskelma ja tase, sekä muut raportit ovat nähtävissä osinkotuottoa.fi -palvelussa osoitteessa http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/.

Toukokuun avainluvut on julkaistu

Toukokuun avainluvut

Toukokuun avainluvut on julkaistu osinkotuottoa.fi palvelussa. Vahvan alkuvuoden seurauksena liikevaihto ja liikevoitto nousivat uusiin ennätyslukemiin. Liikevaihto jäi karvan verran alle 2,7 miljoonan euron (vuoden alusta yhteensä 11,2 miljoonaa euroa) ja liikevoitto ylitti 1,5 miljoonan euron rajan (vuoden alusta yhteensä 6,7 miljoonaa euroa). Toukokuun lopussa yhtiön lainasaamiset olivat 49,4 miljoonaa euroa. Etuoikeutteuihin osakkeisiin tehtyjen sijoitusten kokonaismäärä oli n. 35,5 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/.

Huhtikuun avainluvut, tilinpäätös 2018 ja avoimet osakeannit

Huhtikuun avainluvut

Huhtikuussa liikevaihto oli n. 2,35 miljoonaa euroa (vuoden 2018 keskiarvo n. 1,67 miljoonaa euroa) ja liikevoitto n. 1,49 miljoonaa euroa (vuoden 2018 keskiarvo n. 0,96 miljoonaa euroa. Liikevaihdossa ja -voitossa näkyy selvä kasvu vuoden 2018 kuukausittaisiin lukuihin, mikä on seurausta kustannustehokkaasta asiakashankinnasta ja uusiin luottotuotteisiin kohdistuneesta kysynnästä. Myyntisaamiset ylittivät huhtikuussa 47 miljoonan euron rajan (myyntisaamiset vuoden takaa huhtikuussa 2018 olivat n. 20 miljoonaa euroa).

Tilikauden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Vahvistettu tilikauden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on julkaistu verkkosivuillamme osoitteessa osinkotuottoa.fi. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen yhteydessä ei tullut muutoksia jo aiemmin julkaistuun vuoden 2018 viimeisen neljänneksen raporttiin. Vuoden 2018 liikevaihto oli n. 20 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 11,5 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli n. 8,9 miljoonaa euroa. Kehotammekin kaikkia sijoittajiamme tutustumaan huolellisesti molempiin asiakirjoihin.

E- ja F -sarjan osakeannit auki aina 30.9.2019 asti

E- ja F -sarjan osakkeita voi merkitä osinkotuottoa.fi -palvelussa syyskuun loppuun asti. F -sarjan osakkeille maksetaan 7 % vuotuista tuottoa ja E -sarjan osakkeille 5 % vuotuista tuottoa. Muiden sarjojen tapaan osingot maksetaan kuukausittain suoraan pankkitilille. E -sarjan osakkeet on mahdollista muuntaa maksutta korkeamman osinkotuoton tarjoaviin F -sarjan osakkeisiin. Muunnon voi suorittaa verkkosivuiltamme löytyvässä Sijoittajan Online -palvelussamme. Finanssivalvonnan tekemän ratkaisun mukaisesti, uusia sijoituksia ei syyskuun päättymisen jälkeen oteta enää vastaan, mutta vanhat sijoitukset jatkuvat normaalisti aivan kuten aiemminkin.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulos ja tase on julkaistu

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulos ja tase on julkaistu.

Ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvut

Ensimmäisen neljänneksen tunnusluvut olivat odotetusti erinomaiset. Liikevaihto oli n. 6,2 miljoonaa euroa (kasvua edellisestä vuodesta 83,6%) ja tulos ennen veroja n 3,7 miljoonaa euroa (kasvua edellisestä vuodesta n. 135,9%). Kannattavuuden kasvun on pitkälti mahdollistanut viimeisen vuoden aikana tehdyt panostukset markkinointijärjestelmiin ja metodeihin, minkä seurauksena markkinointikulut ovat suhteessa kasvaneet huomattavasti liikevaihtoa vähemmän.

Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa lainasaamiset olivat n. 43,7 miljoonaa euroa ja etuoikeutettuja B- ja C-sarjan sijoituksia oli n. 34,4 miljoonaa euroa. Velkaa yhtiöllä oli n. 1,4 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma kohosi yli 51 miljoonan euron.

Maaliskuun avainluvut

Maaliskuu oli yhtiön historian paras kuukausi, niin liikevaihdolla kuin tuloksellakin mitattuna. Maaliskuun liikevaihto oli n. 2,4 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli n. 1,5 miljoonaa euroa.

7 % osinkoa tuottava F -sarja on avattu

Osinkotuottoa.fi palvelussa on avattu uusi osakesarja merkittäväksi. F -sarja poikkeaa aiemmista osakesarjoista siten, että osinkotuotto on kiinteä 7 % vuodessa ensimmäisestä kuukaudesta alkaen. F -sarjaan tehtävät sijoitukset saa irtisanoa aikaisintaan 24 kk kuluttua sijoituksesta. F -sarjan osakkeille maksetaan aiempien sarjojen tapaan osinkoa kuukausittain. B-, C- tai E-sarjaan sijoittaneilla on myös mahdollisuus muuntaa nykyiset sijoituksensa F-sarjan sijoituksiksi. Muunto astuu voimaan välittömästi ja huomioidaan jo seuraavan kuukauden osingonmaksussa.

Uusia F -sarjan osakkeita voi merkitä Sijoittajan Online -palvelun välityksellä verkkosivuillamme osoitteessa http://www.osinkotuottoa.fi

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/