C -osakesarjan osakeanti on nyt päättynyt

C -osakesarjan osakeanti on tullut täyteen merkityksi ja on näin ollen päättynyt.

Olemme kahdella aiemmalla B -osakkeen osakeannilla ja nyt täyteen merkityllä C -osakkeen osakeannilla vastaanottaneet sijoituksia yhteensä 40 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä palvelussamme ei ole muita osakkeita merkittävänä.

Olemassa olevat B ja C -sarjan osakkeet pysyvät aktiivisina kuten ennenkin: niille maksetaan osinkoja kuukausittain ja ne on mahdollista edelleen kotiuttaa milloin tahansa nappia painamalla. Jatkamme myös taloudellisten tunnuslukujemme raportointia totuttuun tapaan.

Nykyisiä sijoituksia kotiutettaessa on hyvä ottaa huomioon, että uusia osakkeita ei ole mahdollista enää ostaa, joten sijoitusta ei näin ollen ole enää mahdollista palauttaa ennalleen suoritetun kotiutuksen jälkeen.

Kiitos sijoittajillemme

Kiitämme sijoittajiamme osakeantiin osallistumisesta. Osinkotuottoa.fi on ollut sijoittajien keskuudessa hyväksi todettu palvelu, josta parhaiten kertoo sijoittajien suuri lukumäärä.

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Lokakuun avainluvut

Lokakuussa ei toiminnallisesti ollut juurikaan muutoksia aiempiin kuukausiin nähden. Liikevaihdon ja -voiton muutokset olivat normaalin kausivaihtelun mukaisia ja asettuivat heinä-elokuun tasolle. Lokakuun liikevaihto oli n. 1.9 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman yli 1 miljoonaa euroa.

Osakeannin tilanne / 21.1.2019

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti alkaa olla lähes täyteen merkitty. Uusimman osakeannin suuruus on 20 miljoonaa euroa, merkintöjä antiin on tehty n. 18.1 miljoonaa euroa, joten merkintöjä otetaan vastaan vielä n. 1.9 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

2018 kolmas vuosineljännes

Päättynyt vuoden 2018 kolmas vuosineljännes oli odotetusti hyvä kaikilla taloudellisilla mittareilla. Sekä liikevaihto, että liiketoiminnan tulos kasvoivat maltillisesti edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli lainasaamisia yhteensä n. 27,15 miljoonaa euroa sekä käteisvaroja ja niihin rinnastettavia yhteensä 7,33 miljoonaa euroa. B/C -sarjan sijoituksia oli yhteensä 24,63 miljoonaa euroa.

Yhtiö tekee kuukausittain saatavakannan analysoinnin perusteella luottotappiokirjauksen käyttäen samaa käytäntöä, kuin tilinpäätöksenkin yhteydessä. Näin ollen kuukausittain ja neljännesvuosittain raportoitavissa avainluvuissa luottotappiokirjaus on aina otettu huomioon sekä tuloslaskelmassa että taseessa.

Syyskuun avainluvut

Syyskuussa yhtiön liikevaihto oli n. 2,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 1,2 miljoonaan euroa. Syyskuun liikevaihto ja -voitto olivatkin yhtiön historian parhaimmat ja antavat hyvät edellytykset toiminnan tuloksekkaalle jatkokehittämiselle.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan kolmannen vuosineljänneksen sekä heinä-syyskuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q3 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Elokuun avainluvut ja osakeannin tilanne

Elokuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Elokuun avainluvut

Elokuu oli avainlukujen valossa hyvin samankaltainen kuin heinäkuu; liikevaihto pysytteli karvan verran yli 1.8 miljoonassa eurossa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman alle 1.1 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 58 %.

Osakeannin tilanne

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti on tullut puoliksi täyteen. Merkintöjä uusimpaan antiin on tehty jo 10 miljoonaa euroa ja merkintöjä otetaan vastaan vielä toiset 10 miljoonaa euroa.

Tulossa

Seuraavaksi on vuorossa taas neljännesvuosiraportti. Syyskuu päättää vuoden kolmannen neljänneksen ja syyskuun kirjanpidon valmistuttua julkaisemme totuttuun tapaan myös tuloslaskelman ja taseen.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Heinäkuun avainluvut julkistettu

Heinäkuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Heinäkuun avainluvut

Heinäkuun liikevaihto, 1.8 miljoonaa euroa, oli kuluvan vuoden toiseksi korkein. Liikevoitto (EBITDA) oli n. 1.1 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti erinomainen 62%. Antolainaus pysyi edeltävän vuosineljänneksen tasolla, minkä johdosta taseessa olevien lainasaatavien kokonaismäärä kasvoi n. 25 miljoonaan euroon.

C -osakesarjan osakeanti avoinna

Heinäkuun lopulla avattiin yhtiön C -sarja merkinnöille. C -sarjan kautta tulevat sijoitukset käytetään yhtiön lainakannan kasvattamiseen, mikä tulee näkymään liikevaihdon ja -voiton kasvuna tulevien kuukausien aikana. Yhtiön B -sarjaan tehdyt sijoitukset jatkuvat niin kuin tähänkin asti.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta http://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä.

Kesäkuun avainluvut sekä Q2/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

Kesäkuun avainluvut sekä Q2/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme.

2018 toinen vuosineljännes

Päättynyt vuoden 2018 toinen vuosineljännes oli yhtiön historian toistaiseksi paras neljännes sekä liikevaihdolla, että -voitolla mitattuna. Liikevaihto kuukausittain oli keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin miljoona euroa. Neljännes päättyi kesäkuun huippumyyntiin, liikevaihdon puhkaistessa ensimmäistä kertaa kahden miljoonan rajan. Tehostettujen markkinointitoimenpiteiden ansioista yhtiö onnistui uusasiakashankinnassa ja tätä kautta markkinaosuuden kasvattamisessa. Kauden päättyessä yhtiön lainasaamiset ylittivät 23 miljoonan euron rajan.

Kesäkuun avainluvut

Kesäkuussa yhtiön liikevaihto nousi n. 2 miljoonaan euroon ja liikevoitto n. 1,2 miljoonaan euroon. Antolainaus kasvoi normaalin kausivaihtelun mukaisesti koko alkuvuoden keskiarvosta.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan toisen vuosineljänneksen sekä huhti-kesäkuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q2 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Toukokuun avainluvut julkistettu

Toukokuussa yhtiön liikevaihto oli n. 1.380.000 euroa ja liikevoitto n. 690.000 euroa. Yhtiön lainakanta on kehittynyt tasaisesti koko kuluvan tilivuoden ja lainasaatavakannan suuruus toukokuun lopussa olikin n. 22.000.000 euroa.

Yhtiön käyttökateprosentti on pysynyt hyvänä: toukokuussa se oli 49,8 % ja vastaavasti koko alkuvuotena 52,2 %. Huhtikuun ennätyslukujen ja kesäkuun alustavien lukujen valossa juuri päättynyt vuoden 2018 toinen neljännes tuleekin olemaan yhtiön historian ylivoimaisesti paras kaikilla mittareilla.

Markkinatilanne ja kilpailu varsinkin kuluttajaluototuksessa on Suomessa pysynyt kovana. Yhtiö on pystynyt markkinoinnin tehostuksella ja analytiikkaa kehittämällä hillitsemään markkinointikulujen kasvua siten, että markkinointikulut suhteessa liikevaihtoon ovat kuukausittain pysyneet samoina tai jopa laskeneet vuoden alusta lähtien.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan toukokuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä.

Q1 / 2018 kvartaaliraportti, maaliskuun ja huhtikuun avainluvut julkistettu

Maalis-huhtikuun avainluvut sekä Q1/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme.

2018 ensimmäinen vuosineljännes

Tilikauden ensimmäisenä neljänneksenä liikevaihto pysyi koko ajan yli miljoonan euron. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen kanssa se tarkoittaa kuutta peräkkäistä yli miljoonan euron kuukautta. Yhtiön toiminta on onnistuneesti siirtynyt siis uudelle miljoonaluvulle eikä tällä hetkellä ole tiedossa sellaisia tekijöitä, jotka uhkaisivat nykyistä tasoa.

Yhtiöllä on huomattavat kassavarat: Erittäin likvidien rahoitusarvopaperien ja pankkisaamisten yhteenlaskettu määrä on n. 6,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on täten hyvät edellytykset vastata sekä kysyntäpiikkeihin kuluttaja- ja yritysrahoituksessa, että B-osakesarjasta tehtäviin lunastuksiin. Yhtiön kaksi suurinta menoerää, markkinointikulut ja luottotappiot/luottotappiovaraukset pysyivät ensimmäisellä neljänneksellä loppuvuoden tasolla, minkä seurauksena yhtiön tulos ennen veroja oli n. 1,5 miljoonaa euroa.

Huhtikuun avainluvut

Huhtikuussa yhtiön liikevaihto nousi n. 1,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto n. 1,1 miljoonaan euroon. Luotonanto kasvoi maltillisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen keskiarvosta. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikutti eniten perinnässä olevien korkosaatavien tuloutus, jotka kirjanpidollisesti kohdistuivat huhtikuulle koko alkuvuoden sijaan. Touko-kesäkuussa odotammekin liikevaihdon palaavan takaisin maltillisen kasvun käyrälle.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan ensimmäisen vuosineljänneksen sekä maalis-huhtikuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q1 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Q4 / 2017 kvartaaliraportti, tilikausi 2017 ja alkuvuoden avainluvut julkistettu

Tammi- ja helmikuun 2018 avainluvut, Q4 / 2017 kvartaaliraportti sekä koko tilikauden 2017 taloudelliset tiedot ovat nyt julkistettu verkkopalvelussamme.

2017 viimeinen vuosineljännes

Tilikauden viimeinen vuosineljännes Q4 / 2017 päättyi odotustemme mukaisesti hyvään kasvuun edelliseen kvartaaliin verrattuna.

Kvartaalin liikevaihto oli 3.206.200 euroa, ollen jälleen jopa 24,50 % suurempi kuin edellisenä kvartaalina. Liiketoiminnan tulos oli 1.755.700 euroa ja liikevoitto-% oli 54,76 %.

Uusia myyntisaamisia muodostui voimakkaammin kuin edellisenä kvartaalina, mutta puhdistimme kvartaalin aikana myyntisaamiskantaamme myyden muutamia riskipitoisia luottokantoja. Tästä johtuen myyntisaamisten määrän kehitys oli kvartaalin aikana maltillisempaa, kuin aiempina vuosineljänneksinä. Myyntisaamisten määrä kasvoi noin puoli miljoonaa euroa kvartaalin aikana ja oli kvartaalin lopussa 13.986.400 euroa.

Koko tilikausi 2017

Tavoitteemme vuodelle 2017 olivat vaativat, mutta taloudellisia tietoja tutkiessa olemme selkeästi ylittäneet koko vuodelle asetetut tavoitteet niin liikevaihdon kasvun, myyntisaamisten määrän kuin tuloksenkin osalta.

Koko tilikauden 2017 liikevaihto oli 8.877.500 euroa ja näin ollen liikevaihto kasvoi huomattavat 337,75 % edellisestä vuodesta.

Liiketoiminnan tulos tilikautena 2017 oli 5.506.100 euroa, joka on kasvanut 438,23 % edellisestä tilikaudesta.

Koko tilikauden tasolla tarkasteltuna liikevoitto-% on ollut erittäin hyvä 62,02 %. Myös yhtiömme omavaraisuusaste kipusi jopa 90 % asteelle oman pääoman suuren vahvistumisen ja vieraspääoman ehtoisten lainojen takaisinmaksujen myötä.

Alkuvuosi 2018 (tammi- ja helmikuu)

Alkuvuosi on mennyt odotustemme mukaisesti jatkumona tilikaudelle 2017. Tammikuussa liikevaihtoa syntyi 1.158.600 euroa, josta liiketoiminnan tulosta oli 507.400 euroa. Liikevoitto-% oli 43,79 % tasolla. Helmikuussa liikevaihtomme oli 1.117.600 euroa ja liiketoiminnan tulos oli 524.900 euroa. Helmikuun liikevoitto-% oli 46,97 %.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan viimeisen vuosineljänneksen sekä tilikauden 2017 tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q4 / 2017 tuloslaskelma ja tase. Tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 2017 julkistetaan heti tilintarkastuksen valmistuttua.

B -osakesarjan osakeanti on nyt päättynyt

B -osakesarjan osakeanti on tullut täyteen merkityksi ja on näin ollen päättynyt.

Tällä hetkellä palvelussamme ei ole muita osakkeita merkittävänä.

Olemassa olevat B -sarjan osakkeet pysyvät aktiivisina kuten ennenkin: niille maksetaan osinkoja kuukausittain ja ne on mahdollista edelleen kotiuttaa milloin tahansa nappia painamalla. Jatkamme myös taloudellisten tunnuslukujemme raportointia totuttuun tapaan.

Nykyisiä sijoituksia kotiutettaessa on hyvä ottaa huomioon, että uusia osakkeita ei ole mahdollista enää ostaa, eikä sijoitusta näin ollen ole mahdollista palauttaa ennalleen enää suoritetun kotiutuksen jälkeen.

Suuret kiitokset kaikille sijoittajillemme, tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.