Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

2018 kolmas vuosineljännes

Päättynyt vuoden 2018 kolmas vuosineljännes oli odotetusti hyvä kaikilla taloudellisilla mittareilla. Sekä liikevaihto, että liiketoiminnan tulos kasvoivat maltillisesti edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli lainasaamisia yhteensä n. 27,15 miljoonaa euroa sekä käteisvaroja ja niihin rinnastettavia yhteensä 7,33 miljoonaa euroa. B/C -sarjan sijoituksia oli yhteensä 24,63 miljoonaa euroa.

Yhtiö tekee kuukausittain saatavakannan analysoinnin perusteella luottotappiokirjauksen käyttäen samaa käytäntöä, kuin tilinpäätöksenkin yhteydessä. Näin ollen kuukausittain ja neljännesvuosittain raportoitavissa avainluvuissa luottotappiokirjaus on aina otettu huomioon sekä tuloslaskelmassa että taseessa.

Syyskuun avainluvut

Syyskuussa yhtiön liikevaihto oli n. 2,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 1,2 miljoonaan euroa. Syyskuun liikevaihto ja -voitto olivatkin yhtiön historian parhaimmat ja antavat hyvät edellytykset toiminnan tuloksekkaalle jatkokehittämiselle.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan kolmannen vuosineljänneksen sekä heinä-syyskuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q3 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Elokuun avainluvut ja osakeannin tilanne

Elokuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Elokuun avainluvut

Elokuu oli avainlukujen valossa hyvin samankaltainen kuin heinäkuu; liikevaihto pysytteli karvan verran yli 1.8 miljoonassa eurossa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman alle 1.1 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 58 %.

Osakeannin tilanne

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti on tullut puoliksi täyteen. Merkintöjä uusimpaan antiin on tehty jo 10 miljoonaa euroa ja merkintöjä otetaan vastaan vielä toiset 10 miljoonaa euroa.

Tulossa

Seuraavaksi on vuorossa taas neljännesvuosiraportti. Syyskuu päättää vuoden kolmannen neljänneksen ja syyskuun kirjanpidon valmistuttua julkaisemme totuttuun tapaan myös tuloslaskelman ja taseen.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/