Blue Finance Oy:stä jätetty perusteeton konkurssihakemus

Kaksi etuoikeutettujen osakkeiden omistajaa on jättänyt perusteettoman konkurssihakemuksen Blue Finance Oy:stä Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen torstaina 26. tammikuuta.

Konkurssiuhkaista maksukehotusta ja myöhemmin konkurssihakemusta käytettiin yrityksenä pakottaa yhtiö lunastamaan konkurssihakemuksen tehneiden sijoittajien etuoikeutetut osakkeet. Osakeyhtiölain velvoitteet ovat selkeät, eikä Blue Finance Oy voi suostua laittomaan painostukseen tai myöskään lunastaa osakkaiden yhdenvertaisuuden vastaisesti vain yksittäisten sijoittajien osakkeita. Olemmekin pyytäneet käräjäoikeutta käsittelemään ja hylkäämään hakemuksen kiireellisenä.

Valitettavasti tällaisella asiattomalla painostuksella on myös todellisia vaikutuksia Blue Finance Oy:n liiketoimintaan, minkä takia olemme saaneet lukuisia kyselyitä ja huolestuneita yhteydenottoja sekä asiakkailta että sopimuskumppaneilta. Konkurssimenettely on lainsäätäjän toimesta suunniteltu olemaan vaikutuksiltaan välitön ja tehokas. Ikävä kyllä ne vaikutukset toteutuvat osittain silloinkin, kun menettelyä käytetään lain vastaisesti ja hakemus sittemmin hylätään.

On toistaiseksi mahdotonta arvioida, mitkä konkurssihakemuksen jättämisen todelliset euromääräiset vaikutukset ovat, mutta on selvää, että kyseessä on merkittävät summat ja asialla tulee olemaan pitkäkantoiset vaikutukset toimintaamme.

Blue Finance Oy tulee vaatimaan kaikkia tästä lainvastaisesta perintämenettelystä aiheutuvia kustannuksia ja vahinkoja täysimääräisesti asianomaisilta.

Blue Finance Groupin osavuosikatsaus Q3/2022 on julkaistu

Nyt julkaistussa tammi-syyskuu 2022 osavuosikatsauksessa käydään läpi muun muassa kuinka saatavakannan arvostukset vaikuttivat yhtiön tulokseen ja kuinka investoinnit sekä resurssit on suunnattu kasvaviin markkinoihin, joissa on nähtävissä selkeää tuottopotentiaalia tulevaisuudessa.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin Q3-raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – OSAVUOSIKATSAUS Q3/2022

Kaikki vuoden 2022 keskeiset avainluvut löytyvät tuttuun tapaan sivustomme ”Avainluvut ja raportit” -osiosta.