Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella

Valitse tarkasteltava tieto

Raportit

Osavuosikatsaukset, tilikausien vertailu, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset

Blue Financen tilikauden 2020 konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus


Blue Finance Oy – Konsernitilinpäätös 2020

Blue Financen tilikauden 2020 osavuosikatsaukset


Blue Finance Oy – Vuosikatsaus Q4 / 2020

Blue Finance Oy – Osavuosikatsaus Q3 / 2020

Blue Finance Oy – Osavuosikatsaus Q2 / 2020

Blue Finance Oy – Osavuosikatsaus Q1 / 2020

Liiketoimintaraportti kvartaaleittain

Tilikausi 2020

Tilikausi 2020 raportoitu 100 euron tarkkuudella
Q1-2020Q2-2020 (vuoden alusta)Q3-2020 (vuoden alusta)Q4-2020 (vuoden alusta)
Liikevaihto (€)5 878 100 €6 156 000 € (12 034 100 €)5 903 800 € (17 937 900 €)5 867 100 € (23 805 000 €)
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) %4,73 %-4,10 %-0,62 %
Liiketoiminnan tulos (€)4 012 200 €3 818 000 € (7 823 900 €)3 689 200 € (11 513 100 €)74 900 € (11 617 600 €) *
Liikevoitto %68,26 %62,02 % (65,01 %)62,49 % (64,18 %)1,28 % (48,80 %)
Omavaraisuus %97,46 %96,35 %96,26 %93,80 %
Myyntisaamiset (€)54 753 000 €58 686 300 €61 892 500 €60 919 500 €
Oma pääoma (€)63 186 500 €65 723 500 €68 728 300 €66 729 900 €
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€)48 810 700 €49 360 200 €50 505 800 €51 506 600 €
Taseen loppusumma (€)64 835 200 €68 212 700 €71 398 500 €71 140 100 €

Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.

* Joulukuun ja koko neljännen kvartaalin tulosta painaa tilinpäätöksen yhteydessä tehty saatavakannan käyvän arvon uudelleen arviointi varovaisuusperiaatetta noudattaen. Poikkeusoloista johtuen saatavakantaan kohdistettiin historiallista keskiarvoa suurempi luottotappiokirjaus, mikä toteutettiin kertaluontoisena alaskirjauksena joulukuussa.

Kuluvan tilikauden ajantasaiset avainluvut

Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle

Huom! Joulukuun tulosta painaa tilinpäätöksen yhteydessä tehty saatavakannan käyvän arvon uudelleen arviointi varovaisuusperiaatetta noudattaen. Poikkeusoloista johtuen saatavakantaan kohdistettiin historiallista keskiarvoa suurempi luottotappiokirjaus, mikä toteutettiin kertaluontoisena alaskirjauksena joulukuussa.

Huom! Luottotappiovarauksen esittämistapaa on muutettu tilikauden 2020 alusta alkaen siten, että taseen vastattavien pakollisen varauksen sijaan luottotappiovaraus on kirjattu vähentämään suoraan myyntisaamisten määrää. Tehty muutos selkeyttää myyntisaatavakannan käyvän arvon esittämistapaa. Yhtiön raportoima ja taseessa näkyvä myyntisaatavakanta on siis saatavien arvioitu todellinen arvo, josta on jo ennakoivasti vähennetty se osa, jonka takaisinmaksua pidämme epätodennäköisenä. Arviomalli perustuu historialliseen dataan ja yleiseen taloustilanteeseen.

Liiketoimintaraportti kuukausittain

Tilikausi 2020

Tilikausi 2020 raportoitu 100 euron tarkkuudella
Tammikuu / 2020Helmikuu / 2020Maaliskuu / 2020Huhtikuu / 2020Toukokuu / 2020Kesäkuu / 2020
Liikevaihto (€)1 991 000 €1 901 800 €1 985 300 €2 135 800 €1 937 400 €2 082 700 €
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) %-4,48 %4,39 %7,58 %-9,29 %7,50 %
Liiketoiminnan tulos (€)1 375 900 €1 296 600 €1 340 300 €1 290 500 €1 162 600 €1 369 200 €
Liikevoitto %69,10 %68,18 %67,51 %60,42 %60,01 %65,80 %
Tilikausi 2020 raportoitu 100 euron tarkkuudella
Heinäkuu / 2020Elokuu / 2020Syyskuu / 2020Lokakuu / 2020Marraskuu / 2020Joulukuu / 2020
Liikevaihto (€)1 903 400 €1 915 800 €2 084 600 €2 100 000 €1 850 100 €1 917 000 €
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) %-8,61 %0,65 %8,81 %0,7 %-11,90 %3,62 %
Liiketoiminnan tulos (€)1 193 500 €1 203 200 €1 294 900 €1 264 000 €1 069 700 €-2 256 800 €
Liikevoitto %62,70 %62,80 %62,12 %60,19 %57,82 %-117,73 %

Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.