Suosittelemme kääntämään mobiililaitteen vaaka-asentoon taulukon tarkastelemiseksi, tai avaamaan sivun pöytätietokoneella

Valitse tarkasteltava tieto

Raportit

Osavuosikatsaukset, tilikausien vertailu, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset

Blue Financen tilikauden 2021 osa- ja puolivuosikatsaukset


Blue Finance Group – Puolivuosikatsaus H1 / 2021

Liiketoimintaraportti kvartaaleittain

Tilikausi 2021

Tilikausi 2021 raportoitu 100 euron tarkkuudella
Q1-2021Q2-2021 (vuoden alusta)Q3-2021 (vuoden alusta)Q4-2021 (vuoden alusta)
Liikevaihto (€)4 092 100 €3 695 800 € (7 787 900 €)
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kvartaali) %-9,69 %
Liikevoitto (€)1 211 400 €738 800 € (1 950 200 €)
Liikevoitto %29,60 %19,99 % (25,04 %)
Omavaraisuus %94,37 %95,23 %
Myyntisaamiset (€)66 297 100 €66 685 900 €
Oma pääoma (€)65 872 500 €66 456 500 €
B/C/E/F/G -osakkeiden osuus pääomasta (€)52 630 100 €53 545 600 €
Taseen loppusumma (€)69 804 700 €69 787 000 €

Huom! Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.

Kuluvan tilikauden ajantasaiset avainluvut

Huom! Näet tarkemman avainlukutiedon viemällä hiiren osoittimen tarkasteltavalle kuvaajalle

Huom! Luottotappiovarauksen esittämistapaa on muutettu tilikauden 2020 alusta alkaen siten, että taseen vastattavien pakollisen varauksen sijaan luottotappiovaraus on kirjattu vähentämään suoraan myyntisaamisten määrää. Tehty muutos selkeyttää myyntisaatavakannan käyvän arvon esittämistapaa. Yhtiön raportoima ja taseessa näkyvä myyntisaatavakanta on siis saatavien arvioitu todellinen arvo, josta on jo ennakoivasti vähennetty se osa, jonka takaisinmaksua pidämme epätodennäköisenä. Arviomalli perustuu historialliseen dataan ja yleiseen taloustilanteeseen.

Liiketoimintaraportti kuukausittain

Tilikausi 2021

Tilikausi 2021 raportoitu 100 euron tarkkuudella
Tammikuu / 2021Helmikuu / 2021Maaliskuu / 2021Huhtikuu / 2021Toukokuu / 2021Kesäkuu / 2021
Liikevaihto (€)1 415 700 €1 319 700 €1 356 800 €1 137 400 €1 208 900€1 349 600 €
Liikevaihdon muutos (vrt. ed. kuukausi) %-6,78 %2,81 %-16,17 %6,29 %11,64 %
Liikevoitto (€)461 900 €390 200 €359 200 €69 900 €89 800 €579 100 €
Liikevoitto %32,63 %29,57 %26,47 %6,14 %7,43 %42,91 %

Huom! Kuukausittaiset avainluvut eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa raportoiduista avainluvuista mm. jaksotusten ja tase-arvojen muutosten johdosta.