Osinkotuottoa.fi -palvelun tiedotteet

Blue Finance Groupin markkinakatsaus tammi-marraskuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme muun muassa, kuinka olemme onnistuneet vuoden 2023 tärkeimmässä tavoitteessa, eli lainatuotteiden kääntämisessä voitolliseksi raskaiden vuosien jälkeen.

Täyden osavuosikatsauksen sijaan raportoimme tulosyksiköidemme liikevaihdon ja -voiton tammi-marraskuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen viivästyminen merkitsee sitä, että 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldot eivät ole vielä vahvistuneet, mistä johtuen emme voi toistaiseksi raportoida kaikkia avainlukuja. Liikevaihto ja -voitto ovat kuitenkin raportoitavissa, ja siksi olemme päättäneet julkaista nämä osittaiset luvut tammi-marraskuulta. Vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistuttua, tulemme päivittämään puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS TAMMI-MARRASKUU 2023

Blue Finance Groupin markkinakatsaus tammi-syyskuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme kuinka vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä yhtiön liiketoiminta jatkui kannattavana. Yhtiö on löytänyt kannattavan tuotevalikoiman sekä kannattavat markkinat, ja vuoden viimeisen neljänneksen tavoitteena onkin toiminnan hienosäätäminen.

Täyden osavuosikatsauksen sijaan raportoimme tulosyksiköiden liikevaihdon ja -voiton tammi-syyskuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen viivästyminen merkitsee sitä, että 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldot eivät ole vielä vahvistuneet, mistä johtuen emme voi toistaiseksi raportoida normaaliin tapaan kaikkia avainlukuja. Liikevaihto ja -voitto on kuitenkin raportoitavissa, ja siksi onkin mielestämme paikallaan tässä kohtaa julkistaa osittaiset luvut tammi-syyskuulta. Kun vuoden 2022 tilinpäätös saadaan valmiiksi, tulemme päivittämään puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2023

Blue Finance Groupin markkinakatsaus tammi-kesäkuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme kuinka vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli merkittävä käännekohta Blue Financen historiassa, kun operatiivinen liiketoiminta on siirtynyt käytännössä täysin Suomen ulkopuolelle. Kerromme myös kuinka toiminnan keskittäminen Tanskaan, Espanjaan ja Puolaan paransi yhtiön liikevoittoa.

Täyden osavuosikatsauksen sijaan julkaisemme tulosyksiköiden liikevaihdon ja -voiton tammi-kesäkuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen viivästyminen tarkoittaa sitä, että 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldot eivät ole vielä vahvistuneet, mistä syystä emme voi vielä raportoida normaaliin tapaan kaikkia avainlukuja. Liikevaihto ja -voitto on kuitenkin raportoitavissa, ja siksi onkin mielestämme paikallaan tässä kohtaa julkistaa osittaiset luvut tammi-kesäkuulta. Kun vuoden 2022 tilinpäätös saadaan valmiiksi, päivitämme puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus -raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2023

Blue Financen ja kuluttaja-asiamiehen näkemysero siirtynyt korkeimman oikeuden käsiteltäväksi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puuttuminen Blue Finance Suomi Oy:n tarjoaman kuluttajaluoton valinnaisiin lisäpalveluihin, kuten esimerkiksi maksulliseen postitse asiakkaalle lähetettävään paperilaskuun, ratkaistiin markkinaoikeudessa joulukuussa 2022.

Käsiteltävänä olevassa asiassa olennainen ratkaistava seikka oli, että ovatko nämä Blue Finance Suomi Oy:n tarjoamat lisäpalvelut luottosopimusta täydentäviä palveluja vai luoton peruselementtejä, ja perustuuko kuluttaja-asiamiehen vaatimus voimassa olevaan lakiin. Kyseessä olevat luoton käsittelyä ja maksua koskevat lisäpalvelut ovat olleet osa Blue Financen palveluvalikoimaa jo vuodesta 2017.

Markkinaoikeus ratkaisi asian KKV:n kannan mukaisesti. Korkein oikeus (KKO) on 26.4.2023 myöntänyt Blue Financelle valitusluvan markkinaoikeuden ratkaisuun, minkä myötä asia on nyt siirtynyt korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. KKO:n päätöstä asiaan odotetaan vuoden 2024 aikana. KKO:n ratkaisulla on Blue Financelle huomattava taloudellinen merkitys. Markkinaoikeuden joulukuisen ratkaisun myötä vapaaehtoisten lisäpalveluiden laskutus ja perintä keskeytettiin. Mikäli KKO kumoaa markkinaoikeuden ratkaisun, vapaaehtoisten lisäpalveluiden laskutusta ja perintää viivästyskorkoineen voidaan jatkaa.

Blue Finance Groupin markkinakatsaus loka-marraskuu 2022 ja tammi-maaliskuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme kuinka vaikeiden ja tappiollisten vuosien jälkeen Blue Financen liiketoiminta on alkuvuoden 2023 aikana ollut kannattavaa kaikilla markkinoilla ja kuinka tärkeää nyt on suunnata käytettävissä oleva kassavirta parhaiten kannattaviin tuotteisiin.

Tässä katsauksessa raportoimme täysien Q4 2022 ja Q1 2023 osavuosikatsauksien sijaan tulosyksiköiden liikevaihdon ja -voiton loka-marraskuulta 2022 sekä tammi-maaliskuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen ollessa vielä kesken, ei 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldoja ole vielä vahvistettu, minkä vuoksi emme voi raportoida kaikkia avainlukuja normaalisti. Kuitenkin liikevaihto ja -voitto voidaan raportoida, joten tässä vaiheessa on asianmukaista julkistaa osittaiset luvut. Kun vuoden 2022 tilinpäätös valmistuu, päivitämme puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS LOKA-MARRASKUU 2022 JA TAMMI-MAALISKUU 2023

Käräjäoikeus hylkäsi Blue Finance Oy:stä jätetyn konkurssihakemuksen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on perjantaina 21. huhtikuuta hylännyt Blue Finance Oy:stä tammikuussa jätetyn konkurssihakemuksen perusteettomana. Käräjäoikeus katsoi, että osakkeiden lunastukseen liittyvä asia ei ole hakijoiden esittämällä tavalla selvä eikä ”konkurssihakemuksen perusteena olevien seikkojen vahvistaminen ole tarkoituksenmukaista saati mahdollista tämän konkurssiasian käsittelyn yhteydessä”. Käräjäoikeus myös tuomitsi Blue Financen oikeudenkäyntikulut normaalikäytännöstä poiketen hakijoiden maksettavaksi, sillä konkurssihakemus oli esitetty totuudenvastaisesti selvänä ja riidattomana.

Vaikka päätös oli odotettu, niin tämä konkurssilain vastainen painostuskeino aiheutti merkittävää haittaa yhtiölle. Konkurssimenettely on tarkoituksella erittäin järeä prosessi, jolla on välittömiä vaikutuksia hakemuksen kohteena olevaan yhtiöön. Tässä tapauksessamme se käytännössä lamautti useat liiketoiminnan keskeiset alueet kolmeksi kuukaudeksi. Kriittisimpänä vaikutus kohdistui rahoitus- ja perintäyhteistyöhön, jotka molemmat ovat elintärkeitä kassavirran ja sitä kautta liiketoiminnan jatkon kannalta. Arvioimme aiheutunutta vahinkoa ja tulemme vaatimaan korvausta täysimääräisesti.

Ymmärrämme, että tilanne on turhauttava. Tämä konkurssihakemus ei kuitenkaan saanut aikaan kuin vahinkoa. On kuitenkin hyvä, että se on nyt käsitelty ja yhtiö voi keskittyä liiketoimintaan, mikä on kaikkien sijoittajien etu.

Tästä linkistä voit lukea tammikuisen tiedotteemme aiheesta:
https://www.osinkotuottoa.fi/blue-finance-oysta-jatetty-perusteeton-konkurssihakemus/

Blue Finance Oy:stä jätetty perusteeton konkurssihakemus

Kaksi etuoikeutettujen osakkeiden omistajaa on jättänyt perusteettoman konkurssihakemuksen Blue Finance Oy:stä Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen torstaina 26. tammikuuta.

Konkurssiuhkaista maksukehotusta ja myöhemmin konkurssihakemusta käytettiin yrityksenä pakottaa yhtiö lunastamaan konkurssihakemuksen tehneiden sijoittajien etuoikeutetut osakkeet. Osakeyhtiölain velvoitteet ovat selkeät, eikä Blue Finance Oy voi suostua laittomaan painostukseen tai myöskään lunastaa osakkaiden yhdenvertaisuuden vastaisesti vain yksittäisten sijoittajien osakkeita. Olemmekin pyytäneet käräjäoikeutta käsittelemään ja hylkäämään hakemuksen kiireellisenä.

Valitettavasti tällaisella asiattomalla painostuksella on myös todellisia vaikutuksia Blue Finance Oy:n liiketoimintaan, minkä takia olemme saaneet lukuisia kyselyitä ja huolestuneita yhteydenottoja sekä asiakkailta että sopimuskumppaneilta. Konkurssimenettely on lainsäätäjän toimesta suunniteltu olemaan vaikutuksiltaan välitön ja tehokas. Ikävä kyllä ne vaikutukset toteutuvat osittain silloinkin, kun menettelyä käytetään lain vastaisesti ja hakemus sittemmin hylätään.

On toistaiseksi mahdotonta arvioida, mitkä konkurssihakemuksen jättämisen todelliset euromääräiset vaikutukset ovat, mutta on selvää, että kyseessä on merkittävät summat ja asialla tulee olemaan pitkäkantoiset vaikutukset toimintaamme.

Blue Finance Oy tulee vaatimaan kaikkia tästä lainvastaisesta perintämenettelystä aiheutuvia kustannuksia ja vahinkoja täysimääräisesti asianomaisilta.

Blue Finance Groupin osavuosikatsaus Q3/2022 on julkaistu

Nyt julkaistussa tammi-syyskuu 2022 osavuosikatsauksessa käydään läpi muun muassa kuinka saatavakannan arvostukset vaikuttivat yhtiön tulokseen ja kuinka investoinnit sekä resurssit on suunnattu kasvaviin markkinoihin, joissa on nähtävissä selkeää tuottopotentiaalia tulevaisuudessa.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin Q3-raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – OSAVUOSIKATSAUS Q3/2022

Kaikki vuoden 2022 keskeiset avainluvut löytyvät tuttuun tapaan sivustomme ”Avainluvut ja raportit” -osiosta.

Blue Finance Groupin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 2021 on julkaistu

Blue Finance Groupin tilikauden 2021 tilintarkastettu konsolidoitu konsernitilinpäätös on julkaistu nyt Osinkotuottoa.fi -verkkopalvelussamme. Tilinpäätösjulkaisu sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin konsernitilinpäätökseen, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – KONSERNITILINPÄÄTÖS 2021

Kaikki vuoden 2021 keskeiset avainluvut löytyvät tuttuun tapaan sivustomme ”Avainluvut ja raportit” -osiosta.

Pahoittelemme tilinpäätöksen julkaisun viivästymistä ja kiitämme ymmärryksestä.

Markkinaoikeuden päätös Blue Financen maksullisista lisäpalveluista

Olemme vastaanottaneet markkinaoikeuden ratkaisun koskien Blue Finance Suomi Oy:n maksullisiin lisäpalveluihin liittyvää näkemyseroa kuluttaja-asiamiehen kanssa.

Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan Blue Financen tulisi pidättyä tarjoamasta valikoimastaan löytyviä maksullisia lisäpalveluja, kuten paperilaskutusta ja luottohakemuksen nopeutettua käsittelyä, mikäli näiden kulujen periminen johtaa kuluttajansuojalaissa mainitun luottokustannusten enimmäismäärän ylittymiseen.

Tulemme perehtymään markkinaoikeuden tuomioon ja sen perusteluihin huolellisesti ja muodostamaan juridisen analyysin ratkaisun välittömistä ja pitkän aikavälin vaikutuksista kuluttajaluototukseen Suomessa. Olennaista on tietenkin toimia aina vallitsevan lain ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Tulemme tiedottamaan asiasta lisää myöhemmin.