Osinkotuottoa.fi -palvelun tiedotteet

Tammikuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa

Tammikuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Tammikuun avainluvut

Tammikuun liikevaihto oli n. 1,87 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 1,06 miljoonaa euroa.

Tammikuussa liiketoiminnallisesti suurin muutos oli limiittiluottotuotteen korkeimman nostorajan kasvattaminen 5000 euroon. Uuden korkeamman nostorajan saivat käyttöönsä keskimääräistä korkeammat luotonmyöntökriteerit täyttävät asiakkaat. Limiittirajan korotus näkyikin välittömästi antolainauksen kasvuna, mikä tulee kasvattamaan yhtiön tuottoja pitkällä aikavälillä.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Neljännen kvartaalin avainluvut ja koko tilikausi 2018 nyt julkistettu

Vuosi 2018

Vuosi 2018 oli Blue Financen toiminnassa kasvun ja muutoksen aikaa. Käynnistimme yritysten laskurahoituksen (faktoroinnin) ja näin laajensimme lainatuotetarjontaa yritysluotoissa. Laajensimme toiminta-aluettamme myös Suomen ulkopuolelle ja ensimmäisenä askeleena käynnistimme kuluttajaluototuksen Tanskassa.

Avainluvut

Kasvu näkyy myös tänään julkaistuissa vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ja sitä kautta koko vuoden talousluvuissa. Liikevaihto nousi yli 20 miljoonaan euroon (kasvua edellisestä vuodesta 125%) ja tulos ennen veroja yli 11 miljoonaan euroon (kasvua edellisestä vuodesta 126%). Yhtiön tase on vahva. Kassavarat olivat n. 11 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset saamiset n. 34 miljoonaa euroa. Vastaavasti B- ja C-sarjan sijoituksia oli yhteensä n. 32 miljoonaa euroa ja velkaa vain n. 2 miljoonaa euroa. Vuosi 2018 antaa hyvät edellytykset kasvun jatkumiselle vuonna 2019.

Aiempien vuosien tapaan julkaisemme tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen heti niiden valmistuttua.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Tulevalla viikolla tulemme julkaisemaan tammikuun avainluvut sekä tietoja uudesta E-osakesarjasta, joka aukeaa sijoittajiemme merkittäväksi aivan lähiaikoina.

Marraskuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa

Marraskuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Marraskuun avainluvut

Marraskuussa ei toiminnallisesti ollut juurikaan muutoksia aiempiin kuukausiin nähden. Marraskuun liikevaihto oli n. 1.85 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBITDA) oli noin 1.1 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

C -osakesarjan osakeanti on nyt päättynyt

C -osakesarjan osakeanti on tullut täyteen merkityksi ja on näin ollen päättynyt.

Olemme kahdella aiemmalla B -osakkeen osakeannilla ja nyt täyteen merkityllä C -osakkeen osakeannilla vastaanottaneet sijoituksia yhteensä 40 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä palvelussamme ei ole muita osakkeita merkittävänä.

Olemassa olevat B ja C -sarjan osakkeet pysyvät aktiivisina kuten ennenkin: niille maksetaan osinkoja kuukausittain ja ne on mahdollista edelleen kotiuttaa milloin tahansa nappia painamalla. Jatkamme myös taloudellisten tunnuslukujemme raportointia totuttuun tapaan.

Nykyisiä sijoituksia kotiutettaessa on hyvä ottaa huomioon, että uusia osakkeita ei ole mahdollista enää ostaa, joten sijoitusta ei näin ollen ole enää mahdollista palauttaa ennalleen suoritetun kotiutuksen jälkeen.

Kiitos sijoittajillemme

Kiitämme sijoittajiamme osakeantiin osallistumisesta. Osinkotuottoa.fi on ollut sijoittajien keskuudessa hyväksi todettu palvelu, josta parhaiten kertoo sijoittajien suuri lukumäärä.

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Lokakuun avainluvut

Lokakuussa ei toiminnallisesti ollut juurikaan muutoksia aiempiin kuukausiin nähden. Liikevaihdon ja -voiton muutokset olivat normaalin kausivaihtelun mukaisia ja asettuivat heinä-elokuun tasolle. Lokakuun liikevaihto oli n. 1.9 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman yli 1 miljoonaa euroa.

Osakeannin tilanne / 21.1.2019

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti alkaa olla lähes täyteen merkitty. Uusimman osakeannin suuruus on 20 miljoonaa euroa, merkintöjä antiin on tehty n. 18.1 miljoonaa euroa, joten merkintöjä otetaan vastaan vielä n. 1.9 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

Syyskuun avainluvut sekä Q3/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

2018 kolmas vuosineljännes

Päättynyt vuoden 2018 kolmas vuosineljännes oli odotetusti hyvä kaikilla taloudellisilla mittareilla. Sekä liikevaihto, että liiketoiminnan tulos kasvoivat maltillisesti edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli lainasaamisia yhteensä n. 27,15 miljoonaa euroa sekä käteisvaroja ja niihin rinnastettavia yhteensä 7,33 miljoonaa euroa. B/C -sarjan sijoituksia oli yhteensä 24,63 miljoonaa euroa.

Yhtiö tekee kuukausittain saatavakannan analysoinnin perusteella luottotappiokirjauksen käyttäen samaa käytäntöä, kuin tilinpäätöksenkin yhteydessä. Näin ollen kuukausittain ja neljännesvuosittain raportoitavissa avainluvuissa luottotappiokirjaus on aina otettu huomioon sekä tuloslaskelmassa että taseessa.

Syyskuun avainluvut

Syyskuussa yhtiön liikevaihto oli n. 2,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto n. 1,2 miljoonaan euroa. Syyskuun liikevaihto ja -voitto olivatkin yhtiön historian parhaimmat ja antavat hyvät edellytykset toiminnan tuloksekkaalle jatkokehittämiselle.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan kolmannen vuosineljänneksen sekä heinä-syyskuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q3 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Elokuun avainluvut ja osakeannin tilanne

Elokuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu Osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Elokuun avainluvut

Elokuu oli avainlukujen valossa hyvin samankaltainen kuin heinäkuu; liikevaihto pysytteli karvan verran yli 1.8 miljoonassa eurossa ja liikevoitto (EBITDA) oli hieman alle 1.1 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 58 %.

Osakeannin tilanne

Tällä hetkellä avoinna oleva C -osakkeiden osakeanti on tullut puoliksi täyteen. Merkintöjä uusimpaan antiin on tehty jo 10 miljoonaa euroa ja merkintöjä otetaan vastaan vielä toiset 10 miljoonaa euroa.

Tulossa

Seuraavaksi on vuorossa taas neljännesvuosiraportti. Syyskuu päättää vuoden kolmannen neljänneksen ja syyskuun kirjanpidon valmistuttua julkaisemme totuttuun tapaan myös tuloslaskelman ja taseen.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/

Heinäkuun avainluvut julkistettu

Heinäkuun kirjanpito on valmistunut ja avainluvut on julkaistu osinkotuottoa.fi -palvelussa.

Heinäkuun avainluvut

Heinäkuun liikevaihto, 1.8 miljoonaa euroa, oli kuluvan vuoden toiseksi korkein. Liikevoitto (EBITDA) oli n. 1.1 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti erinomainen 62%. Antolainaus pysyi edeltävän vuosineljänneksen tasolla, minkä johdosta taseessa olevien lainasaatavien kokonaismäärä kasvoi n. 25 miljoonaan euroon.

C -osakesarjan osakeanti avoinna

Heinäkuun lopulla avattiin yhtiön C -sarja merkinnöille. C -sarjan kautta tulevat sijoitukset käytetään yhtiön lainakannan kasvattamiseen, mikä tulee näkymään liikevaihdon ja -voiton kasvuna tulevien kuukausien aikana. Yhtiön B -sarjaan tehdyt sijoitukset jatkuvat niin kuin tähänkin asti.

Lopuksi

Kaikki avainluvut ja raportit löytyvät totuttuun tapaan osoitteesta https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä.

Kesäkuun avainluvut sekä Q2/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme

Kesäkuun avainluvut sekä Q2/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme.

2018 toinen vuosineljännes

Päättynyt vuoden 2018 toinen vuosineljännes oli yhtiön historian toistaiseksi paras neljännes sekä liikevaihdolla, että -voitolla mitattuna. Liikevaihto kuukausittain oli keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin miljoona euroa. Neljännes päättyi kesäkuun huippumyyntiin, liikevaihdon puhkaistessa ensimmäistä kertaa kahden miljoonan rajan. Tehostettujen markkinointitoimenpiteiden ansioista yhtiö onnistui uusasiakashankinnassa ja tätä kautta markkinaosuuden kasvattamisessa. Kauden päättyessä yhtiön lainasaamiset ylittivät 23 miljoonan euron rajan.

Kesäkuun avainluvut

Kesäkuussa yhtiön liikevaihto nousi n. 2 miljoonaan euroon ja liikevoitto n. 1,2 miljoonaan euroon. Antolainaus kasvoi normaalin kausivaihtelun mukaisesti koko alkuvuoden keskiarvosta.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan toisen vuosineljänneksen sekä huhti-kesäkuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q2 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Toukokuun avainluvut julkistettu

Toukokuussa yhtiön liikevaihto oli n. 1.380.000 euroa ja liikevoitto n. 690.000 euroa. Yhtiön lainakanta on kehittynyt tasaisesti koko kuluvan tilivuoden ja lainasaatavakannan suuruus toukokuun lopussa olikin n. 22.000.000 euroa.

Yhtiön käyttökateprosentti on pysynyt hyvänä: toukokuussa se oli 49,8 % ja vastaavasti koko alkuvuotena 52,2 %. Huhtikuun ennätyslukujen ja kesäkuun alustavien lukujen valossa juuri päättynyt vuoden 2018 toinen neljännes tuleekin olemaan yhtiön historian ylivoimaisesti paras kaikilla mittareilla.

Markkinatilanne ja kilpailu varsinkin kuluttajaluototuksessa on Suomessa pysynyt kovana. Yhtiö on pystynyt markkinoinnin tehostuksella ja analytiikkaa kehittämällä hillitsemään markkinointikulujen kasvua siten, että markkinointikulut suhteessa liikevaihtoon ovat kuukausittain pysyneet samoina tai jopa laskeneet vuoden alusta lähtien.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan toukokuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä.