Lisää tiedotteita ja muita tietoja löydät myös Blue Finance Groupin verkkosivuilta (pääosin englannin kielellä)

Blue Finance Groupin markkinakatsaus loka-marraskuu 2022 ja tammi-maaliskuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme kuinka vaikeiden ja tappiollisten vuosien jälkeen Blue Financen liiketoiminta on alkuvuoden 2023 aikana ollut kannattavaa kaikilla markkinoilla ja kuinka tärkeää nyt on suunnata käytettävissä oleva kassavirta parhaiten kannattaviin tuotteisiin.

Tässä katsauksessa raportoimme täysien Q4 2022 ja Q1 2023 osavuosikatsauksien sijaan tulosyksiköiden liikevaihdon ja -voiton loka-marraskuulta 2022 sekä tammi-maaliskuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen ollessa vielä kesken, ei 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldoja ole vielä vahvistettu, minkä vuoksi emme voi raportoida kaikkia avainlukuja normaalisti. Kuitenkin liikevaihto ja -voitto voidaan raportoida, joten tässä vaiheessa on asianmukaista julkistaa osittaiset luvut. Kun vuoden 2022 tilinpäätös valmistuu, päivitämme puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS LOKA-MARRASKUU 2022 JA TAMMI-MAALISKUU 2023

Käräjäoikeus hylkäsi Blue Finance Oy:stä jätetyn konkurssihakemuksen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on perjantaina 21. huhtikuuta hylännyt Blue Finance Oy:stä tammikuussa jätetyn konkurssihakemuksen perusteettomana. Käräjäoikeus katsoi, että osakkeiden lunastukseen liittyvä asia ei ole hakijoiden esittämällä tavalla selvä eikä ”konkurssihakemuksen perusteena olevien seikkojen vahvistaminen ole tarkoituksenmukaista saati mahdollista tämän konkurssiasian käsittelyn yhteydessä”. Käräjäoikeus myös tuomitsi Blue Financen oikeudenkäyntikulut normaalikäytännöstä poiketen hakijoiden maksettavaksi, sillä konkurssihakemus oli esitetty totuudenvastaisesti selvänä ja riidattomana.

Vaikka päätös oli odotettu, niin tämä konkurssilain vastainen painostuskeino aiheutti merkittävää haittaa yhtiölle. Konkurssimenettely on tarkoituksella erittäin järeä prosessi, jolla on välittömiä vaikutuksia hakemuksen kohteena olevaan yhtiöön. Tässä tapauksessamme se käytännössä lamautti useat liiketoiminnan keskeiset alueet kolmeksi kuukaudeksi. Kriittisimpänä vaikutus kohdistui rahoitus- ja perintäyhteistyöhön, jotka molemmat ovat elintärkeitä kassavirran ja sitä kautta liiketoiminnan jatkon kannalta. Arvioimme aiheutunutta vahinkoa ja tulemme vaatimaan korvausta täysimääräisesti.

Ymmärrämme, että tilanne on turhauttava. Tämä konkurssihakemus ei kuitenkaan saanut aikaan kuin vahinkoa. On kuitenkin hyvä, että se on nyt käsitelty ja yhtiö voi keskittyä liiketoimintaan, mikä on kaikkien sijoittajien etu.

Tästä linkistä voit lukea tammikuisen tiedotteemme aiheesta:
https://www.osinkotuottoa.fi/blue-finance-oysta-jatetty-perusteeton-konkurssihakemus/

Blue Finance Oy:stä jätetty perusteeton konkurssihakemus

Kaksi etuoikeutettujen osakkeiden omistajaa on jättänyt perusteettoman konkurssihakemuksen Blue Finance Oy:stä Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen torstaina 26. tammikuuta.

Konkurssiuhkaista maksukehotusta ja myöhemmin konkurssihakemusta käytettiin yrityksenä pakottaa yhtiö lunastamaan konkurssihakemuksen tehneiden sijoittajien etuoikeutetut osakkeet. Osakeyhtiölain velvoitteet ovat selkeät, eikä Blue Finance Oy voi suostua laittomaan painostukseen tai myöskään lunastaa osakkaiden yhdenvertaisuuden vastaisesti vain yksittäisten sijoittajien osakkeita. Olemmekin pyytäneet käräjäoikeutta käsittelemään ja hylkäämään hakemuksen kiireellisenä.

Valitettavasti tällaisella asiattomalla painostuksella on myös todellisia vaikutuksia Blue Finance Oy:n liiketoimintaan, minkä takia olemme saaneet lukuisia kyselyitä ja huolestuneita yhteydenottoja sekä asiakkailta että sopimuskumppaneilta. Konkurssimenettely on lainsäätäjän toimesta suunniteltu olemaan vaikutuksiltaan välitön ja tehokas. Ikävä kyllä ne vaikutukset toteutuvat osittain silloinkin, kun menettelyä käytetään lain vastaisesti ja hakemus sittemmin hylätään.

On toistaiseksi mahdotonta arvioida, mitkä konkurssihakemuksen jättämisen todelliset euromääräiset vaikutukset ovat, mutta on selvää, että kyseessä on merkittävät summat ja asialla tulee olemaan pitkäkantoiset vaikutukset toimintaamme.

Blue Finance Oy tulee vaatimaan kaikkia tästä lainvastaisesta perintämenettelystä aiheutuvia kustannuksia ja vahinkoja täysimääräisesti asianomaisilta.