Lisää tiedotteita ja muita tietoja löydät myös Blue Finance Groupin verkkosivuilta (pääosin englannin kielellä)

Blue Finance Groupin markkinakatsaus tammi-kesäkuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme kuinka vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli merkittävä käännekohta Blue Financen historiassa, kun operatiivinen liiketoiminta on siirtynyt käytännössä täysin Suomen ulkopuolelle. Kerromme myös kuinka toiminnan keskittäminen Tanskaan, Espanjaan ja Puolaan paransi yhtiön liikevoittoa.

Täyden osavuosikatsauksen sijaan julkaisemme tulosyksiköiden liikevaihdon ja -voiton tammi-kesäkuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen viivästyminen tarkoittaa sitä, että 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldot eivät ole vielä vahvistuneet, mistä syystä emme voi vielä raportoida normaaliin tapaan kaikkia avainlukuja. Liikevaihto ja -voitto on kuitenkin raportoitavissa, ja siksi onkin mielestämme paikallaan tässä kohtaa julkistaa osittaiset luvut tammi-kesäkuulta. Kun vuoden 2022 tilinpäätös saadaan valmiiksi, päivitämme puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus -raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2023

Blue Financen ja kuluttaja-asiamiehen näkemysero siirtynyt korkeimman oikeuden käsiteltäväksi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puuttuminen Blue Finance Suomi Oy:n tarjoaman kuluttajaluoton valinnaisiin lisäpalveluihin, kuten esimerkiksi maksulliseen postitse asiakkaalle lähetettävään paperilaskuun, ratkaistiin markkinaoikeudessa joulukuussa 2022.

Käsiteltävänä olevassa asiassa olennainen ratkaistava seikka oli, että ovatko nämä Blue Finance Suomi Oy:n tarjoamat lisäpalvelut luottosopimusta täydentäviä palveluja vai luoton peruselementtejä, ja perustuuko kuluttaja-asiamiehen vaatimus voimassa olevaan lakiin. Kyseessä olevat luoton käsittelyä ja maksua koskevat lisäpalvelut ovat olleet osa Blue Financen palveluvalikoimaa jo vuodesta 2017.

Markkinaoikeus ratkaisi asian KKV:n kannan mukaisesti. Korkein oikeus (KKO) on 26.4.2023 myöntänyt Blue Financelle valitusluvan markkinaoikeuden ratkaisuun, minkä myötä asia on nyt siirtynyt korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. KKO:n päätöstä asiaan odotetaan vuoden 2024 aikana. KKO:n ratkaisulla on Blue Financelle huomattava taloudellinen merkitys. Markkinaoikeuden joulukuisen ratkaisun myötä vapaaehtoisten lisäpalveluiden laskutus ja perintä keskeytettiin. Mikäli KKO kumoaa markkinaoikeuden ratkaisun, vapaaehtoisten lisäpalveluiden laskutusta ja perintää viivästyskorkoineen voidaan jatkaa.

Blue Finance Groupin markkinakatsaus loka-marraskuu 2022 ja tammi-maaliskuu 2023 on julkaistu

Nyt julkaistussa markkinakatsauksessa kerromme kuinka vaikeiden ja tappiollisten vuosien jälkeen Blue Financen liiketoiminta on alkuvuoden 2023 aikana ollut kannattavaa kaikilla markkinoilla ja kuinka tärkeää nyt on suunnata käytettävissä oleva kassavirta parhaiten kannattaviin tuotteisiin.

Tässä katsauksessa raportoimme täysien Q4 2022 ja Q1 2023 osavuosikatsauksien sijaan tulosyksiköiden liikevaihdon ja -voiton loka-marraskuulta 2022 sekä tammi-maaliskuulta 2023. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen ollessa vielä kesken, ei 1.1.2023 alkaneen tilikauden taseen avaussaldoja ole vielä vahvistettu, minkä vuoksi emme voi raportoida kaikkia avainlukuja normaalisti. Kuitenkin liikevaihto ja -voitto voidaan raportoida, joten tässä vaiheessa on asianmukaista julkistaa osittaiset luvut. Kun vuoden 2022 tilinpäätös valmistuu, päivitämme puuttuvat taseen tunnusluvut.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin markkinakatsaus raporttiin, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – MARKKINAKATSAUS LOKA-MARRASKUU 2022 JA TAMMI-MAALISKUU 2023