Broadenin liikevaihto ja asiakasmäärät kasvaneet vakaasti vuonna 2021 – luottotappiotaso erittäin alhaalla

Yhtiön liikevaihto ja asiakasmäärät ovat kasvaneet vakaasti vuoden 2021 aikana ja luottotappiotaso on pysynyt erittäin alhaisena. Merkittävin kasvu nähtiin kaupintarahoituksen puolella. Yritysluototus käyntiin myös Tanskassa.

Yritysluototus on vielä pieni, mutta nopeasti kasvava osa Blue Financen liiketoimintaa. Yhtiön katsauskausi (tammikuu-syyskuu 2021) oli hyvä ja olemme onnistuneet tuplaamaan kuukausittaisen liikevaihtomme vuoden takaiseen verrattuna. Lisäksi yritysluototus on ollut koko toiminta-ajan voitollista. Luottokantamme laatu on hyvällä tasolla ja luottotappiotaso on erittäin alhainen.

Kaikki yhtiön tuottamat yrityslainapalvelut ovat toiminnassa, ja panostamme erityisesti asiakasvirran kasvattamiseen. Luottotuotteemme ovat tällä hetkellä vakuudelliset yrityslainat ja autokaupoille erityisesti suunnattu reaalivakuudellinen varastorahoitustuote, kaupintarahoitus.

Katsauskauden aikana olemme ottaneet käyttöön konsernin uuden luottojenhallinta-alustan Axonin. Uuden alustan myötä voimme myöntää enemmän ja hallitummin luottoja, sekä hallinnoida entistä paremmin kasvavaa asiakaskuntaamme.

Tammi – syyskuu 2021 lyhyesti

Tämän katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia vuoden 2021 osalta. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

  • Liikevaihto kasvoi 570 % ja oli 503 000 euroa (75 000 euroa)
  • Liikevoitto oli 227 000 euroa, eli 45,1 % liikevaihdosta (34 000 euroa)

Yhtiön merkittävin kasvu on saatu reaalivakuudellisesta kaupintarahoituksesta, jossa rahoitettujen ajoneuvojen määrät sekä asiakasvirrat ovat nousseet kuukausittain. Vuoden 2021 aikana tulemme tekemään kaupintarahoituksia yhteensä 6 milj. eurolla.

Vakuudellisten yritysluottojen osalta odotamme merkittävää kasvua ensi vuoden alusta alkaen. Luottokohtaista riskiä pystytään jatkossakin hallinnoimaan pitämällä luottojen kokoluokan keskiarvon alle 20 000 eurossa, sekä myöntämällä lähtökohtaisesti vain alle 24 kuukauden mittaisia luottoja.

Pk-yritysten kasvuhalukkuus ja -kyky ovat kasvaneet COVID-19-pandemiarajoitusten osittaisten purkautumisten myötä, mikä näkyy yhtiömme selvästi lisääntyneenä asiakasvirtana. Asiakkaidemme kasvaneet käyttöpääomatarpeet näkyvät yritysluottotuotteemme kysynnän kasvuna.

 

Tulevaisuuden näkymät

Saavutamme vuoden 2021 aikana 6 milj. euron antolainausmäärän ja odotamme ensi vuonna ylittävämme 20 milj. euron tason.

Emme näe, että COVID-19 -pandemia vaikuttaisi merkittävästi liiketoimintaamme tulevaisuudessa. Kaupintarahoituksessa vaikutusta ei ole näkynyt juuri lainkaan, sillä Suomessa vaihtoautokauppa on tällä hetkellä hyvällä mallilla.

Uusi AXON-alusta mahdollistaa tulevaisuudessa yritysluottojen entistä paremman riskienhallinnan sekä luottotappioiden määrän minimoinnin.

Asiakkailta saamamme palautteen ja palvelukonseptiemme herättämän kiinnostuksen perusteella, lähdemme positiivisin mielin loppuvuoteen 2021 sekä varsinkin alkavaan vuoteen 2022.

 

Broadenin skaalaaminen muihin toimintamaihin

Broaden-brändiä on lähdetty viemään konsernin Tanskan tytäryhtiön käyttöön (broaden.dk) ja Tanskassa on tarkoitus aloittaa B2B-antolainaus vielä vuoden 2021 aikana.

Tanskan hyvä menestyminen kuluttajaluototuksessa antaa hyvät lähtökohdat odottaa hyviä tuloksia myös yritysluototuksen parista. Tanskan n. 91 mrd. euron pk-markkina on 44 % suurempi kuin Suomen vastaava (n. 63 mrd. euroa). Lisäksi konsernin liiketoiminta-alueena toimii myös Puola, jonka n. 119 mrd. euron pk-markkina on Suomeen verrattuna lähes kaksinkertainen.

Toteutamme kannattavan kasvun strategiaamme tutkimalla jatkossakin mahdollisuuksia laajentua uusiin maihin.

Blue Finance Groupin puolivuosikatsaus H1/2021 on julkaistu

Blue Finance Groupin puolivuosikatsaus H1/2021 on julkaistu

Nyt julkaistussa vuoden 2021 puolivuosikatsauksessa käydään läpi muun muassa kuinka Suomessa aikavälillä 1.7.2020 – 30.9.2021 voimassa ollut erityinen korkokatto- ja markkinointisääntely vaikutti Suomen kuluttajaliiketoimintaan, ja kuinka Tanskassa liiketoiminta tuplaantui vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Groupin vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon raportissa, joka avautuu alla olevasta linkistä:

BLUE FINANCE GROUP – PUOLIVUOSIKATSAUS H1 / 2021

Tammi-kesäkuun avainluvut

Vuoden ensimmäisen puoliskon avainluvut löytyvät tuttuun tapaan sivustomme ”Avainluvut ja raportit” -osiosta.

Blue Finance Groupin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 2020 on julkaistu

Blue Finance Groupin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 2020 on julkaistu

Blue Finance Groupin tilikauden 2020 tilintarkastettu konsolidoitu konsernitilinpäätös on julkaistu nyt verkkopalvelussamme. Tilinpäätösjulkaisu sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Konserniraportointiin siirtyminen viivästyttänyt kvartaaliraportteja

Olemme muuttaneet raportointikäytäntöjä 1.1.2021 alkaen siten, että kaikki taloudelliset raporttimme ovat jatkossa konserniraportteja, mikä tarkoittaa, että tilikauden 2020 tilinpäätös on ensimmäinen konsolidoitu konsernitilinpäätöksemme. Siirtyminen konsernitason raportointiin pitkitti tilintarkastusta ja tilinpäätöksen vahvistamista näin ensimmäisellä kerralla, ja tämä on viivästyttänyt kaikkien kuluvan vuoden raporttien julkaisua.

Otamme kvartaaliraporttien osalta aikataulua kiinni syksyn aikana ja julkaisemme tulevien viikkojen aikana kuluvan vuoden Q1 ja Q2 raportit.

Tutustu tarkemmin konsernitilinpäätökseemme, joka avautuu alla olevasta linkistä,

Blue Finance Group – konsernitilinpäätös 2020

Kaikki vuoden 2020 keskeiset avainluvut löytyvät tuttuun tapaan sivustomme ”Avainluvut ja raportit” -osiosta.

Pahoittelemme tätä uudistuksen aiheuttamaa viivettä ja kiitämme ymmärryksestä.

BLUE FINANCE OY - VUOSIKATSAUS Q4 / 2020

Uudistimme raportointiamme palvelemaan paremmin sijoittajiamme

Blue Financen keskeinen strateginen toimenpide vuodelle 2021 on ollut ulkoisen viestintämme parantaminen vastaamaan sidosryhmiemme tarpeita. Yksi keskeinen osa tätä uudistusta on ollut taloudellisen raportointimme kehittäminen palvelemaan paremmin sijoittajiamme.   

 

Blue Finance Oy:n Vuosikatsaus 2020 on julkaistu

Nyt julkaistussa vuoden 2020 vuosikatsauksessa käydään läpi muun muassa kuinka poikkeusolot vaikuttivat toimintaamme ja kuinka siitä huolimatta toimintamme säilyi kannattavana.

Tutustu tarkemmin Blue Finance Oy:n vuoteen 2020 vuosikatsauksessa, joka avautuu allaolevasta linkistä:

BLUE FINANCE OY – VUOSIKATSAUS Q4 / 2020

 

Marras-Joulukuun ja viimeisen vuosineljänneksen avainluvut

Marras- ja joulukuun sekä viimeisen vuosineljänneksen avainluvut löytyvät tuttuun tapaan sivustomme ”Avainluvut ja raportit” -osiosta.

 

Lopuksi

Haluamme kiittää sijoittajiamme, asiakkaitamme, henkilöstöämme, kumppaneitamme sekä muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta tällaisena poikkeuksellisenakin vuotena.

Vuoden kolmannen neljänneksen ja lokakuun avainluvut

Vuoden kolmannen neljänneksen ja lokakuun avainluvut

Vuoden kolmannen neljänneksen ja lokakuun avainluvut on julkaistu osinkotuottoa.fi palvelussa.

07/2008/2009/2010/201-10/20
Liikevaihto1 903 451,49 €1 915 759,53 €2 084 554,83 €2 099 981,98 €20 037 886,43 €
Voitto ennen veroja1 192 311,27 €1 202 038,68 €1 294 851,90 €1 263 953,87 €12 777 038,78 €
Lainasaatavat59 590 349,37 €59 641 633,13 €61 889 762,76 €62 857 347,71 €62 857 347,71 €
Oma pääoma66 102 371,68 €67 404 860,69 €68 728 342,03 €70 112 230,07 €70 112 230,07 €
Etuoikeutetut osakkeet49 719 700,00 €50 149 700,00 €50 505 800,00 €50 939 200,00 €50 939 200,00 €

Tarkastelujaksolla yhtiön liikevaihdossa ei juurikaan ole tapahtunut muutoksia. Tätä voidaan vallitsevissa olosuhteissa pitää erinomaisena asiana. Historiallisesti olemme pyrkineet kasvattamaan liikevaihtoa vuodesta toiseen, mutta pandemian aikana toiminnan painopiste on siirtynyt enemmänkin olemassa olevien luottosopimusten palvelemiseen sekä maltilliseen uusasiakashankintaan. Onkin selvää, että tilikauden 2020 liikevaihto tulee jäämään alle tilikauden 2019 ennätyksen, asettuen tilikausien 2018 ja 2019 välimaastoon. Liikevaihdon kasvattaminen näissä poikkeusoloissa olisi edellyttänyt luotonannon moninkertaistamista, johon liittyvät riskit olisivat olleet hyötyjä suuremmat. Tällä toimialalla riskienhallinta on kuitenkin määräävin tekijä.

Yhtiön kulurakenteessa ei tarkastelujaksolla ole ollut merkittäviä muutoksia.

Yhtiön oma pääoma lokakuun lopussa oli n. 70 miljoonaa euroa, josta etuoikeutettujen osakkeiden osuus oli n. 50 miljoonaa euroa. Etuoikeutettuihin tuotto-osakkeisiin tehdyt n. 50 miljoonan euron sijoitukset eliminoimalla, jää kovan pääoman (hard equity) osuudeksi n. 20 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli n. 96 % tasolla erinomainen.

AXON – THE LEAN BANKING PLATFORM

AXON-luotonhallintajärjestelmä on otettu käyttöön myös Suomessa tapahtuvassa liiketoiminnassamme. Vuonna 2019 alkanut kehitystyö uuteen luotonhallintajärjestelmään siirtymisestä, on saavuttanut tärkeän välitavoitteen, kun järjestelmä otettiin nyt joulukuussa käyttöön myös Suomessa. AXON on Blue Financen kehittämä modulaarinen pankki- ja luotonhallintajärjestelmä, mikä mahdollistaa aiempaa laajemman tuotevalikoiman, käytännössä rajattomat mahdollisuudet kytkeä kolmansien osapuolien palveluja sekä tehokkaat työkalut mm. uudenaikaisten scoringmallien käyttöönottoon ja luottokelpoisuuden arviointiin hyödyntäen useita eri datalähteitä. Suomea ennen AXON on otettu jo käyttöön sekä Espanjassa että Tanskassa. AXON:in ytimessä on saksalaisen Mambu GmbH:n kehittämä pilvipohjainen pankkialusta.

AXON-luotonhallintajärjestelmän merkitys yhtiön liiketoiminnalle on suuri ja sillä on vaikutuksia kaikkiin yhtiön toiminnan osa-alueisiin. Yhtiö kykenee nyt käsittelemään suuremman määrän luottohakemuksia kuin aiemmin, mutta samaan aikaan pienentämään käsittelyaikoja ja parantamaan asiakkaiden luottokelpoisuuden arviointia. Uusien luottotuotteiden tuominen markkinoille nopeutuu ja olemassa olevien tuotteiden muokkaaminen helpottuu.

Väliaikainen korkokattolaki

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, jolla kuluttajaluototuksessa käytettävää tilapäistä 10 % korkokattoa jatketaan aina 30.9.2021 asti. Ottaen huomioon pandemian vaikutuksen koko yhteiskuntaan ja lainsäätäjän aiemman mielenkiinnon tähän teemaan, tämä ei tullut meille varsinaisesti yllätyksenä. Yllätyksenä tuli kylläkin se, että lakia jälleen muutettiin näin viime tingassa. Meille (kuten lähes kaikille yrityksille toimialasta riippumatta) tärkeintä ei ole niinkään se, mitä toiminnan rajoitteet ovat, vaan se, että toimintaympäristö olisi mahdollisimman vakaa ja ennakoitava.

Yllä mainitun mukaisesti olemme viimeisen 18 kuukauden aikana panostaneet huomattavasti luotonhallintajärjestelmän teknologiseen kehittämiseen. Näin pienillä korkomarginaaleilla on selvää, että vaatimukset järjestelmälle ovatkin korkeat eikä virheisiin ole juuri varaa. Kehitystyö on myös poikinut tulosta – kuluttajille tarjottava luottotuote on voitollinen jopa nykyisessä, hyvin ankarassa korkotasossa.

Osakkeiden lunastusten jatkamisesta

Päättäessämme osakkeiden lunastamisen keskeyttämisestä keväällä 2020 oletimme pandemian tilanteen normalisoituvan loppusyksyyn mennessä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kiitos rokotteen, tällä hetkellä oletamme suunnan kääntyvän kohti normaalia seuraavien viikkojen aikana, mutta korjausliikkeen nopeus jää vielä nähtäväksi.

Osakkeiden lunastusten jatkaminen normaalisti on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Tällä hetkellä tärkeimmät siihen johtavat hankkeet ovat vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen kasvattaminen yhtiössä sekä huonoiten tuottavien saatavakantojen myynti. Molemmat tähtäävät samaan lopputulokseen, eli etuoikeutettujen osakkeiden lunastamiseen varsinaista liiketoimintaa vaarantamatta. Tämän lisäksi selvitämme mahdollisuutta muuttaa etuoikeutetut osakkeet siirtokelpoisiksi, jolloin sijoittajille avautuisi mahdollisuus myydä osakkeensa kolmannelle osapuolelle. Lähetämme tammikuussa tähän liittyen kyselyn kaikille sijoittajillemme. Kyselyn tavoitteena on selvittää sijoittajiemme mielipiteitä näihin toimiin liittyen. Saamamme palautteen perusteella käsittelemme osakkeiden lunastusasiaa uudelleen tammikuun lopulla, minkä jälkeen tiedotamme suunnitelmistamme ja tulevista toimista.

Lopuksi

Tuloslaskelma ja tase, sekä muut raportit ovat nähtävissä osinkotuottoa.fi -palvelussa osoitteessa https://www.osinkotuottoa.fi/tietoa-sijoittajalle/avainluvut-ja-raportit/.