Mitä teette sijoitetuilla varoilla?

Sijoituksilla rahoitamme luottoliiketoimintaamme ja sen kasvua. Yhtiön kokonaisrahoitus koostuu omistajien tekemistä sijoituksista, rahoituslaitoksilta saaduista lainoista, B/C/E/F/G -sarjan osakkeista sekä yhtiön omista voittovaroista. Osinkotuottoa.fi -palvelulla kerätyillä varoilla mahdollistetaan asiakasmäärän, liiketoiminnan ja saatavakannan kasvattaminen.

Oletteko yhteistyössä muiden saman alan toimijoiden kanssa?

Blue Finance Oy on täysin yksityinen ja yksityisessä omistuksessa oleva luottolaitos. Blue Financen omistajatahoilla ei ole kytköksiä muihin luottolaitoksiin. Vaikka lainatarjontamme ja Osinkotuottoa.fi -sijoitusohjelma mukailee alalla vallitsevia tuotteita ja palveluita, olemme täysin erillään muista vastaavantyyppisistä palveluista ja yrityksistä.

Kuuluuko sijoitus talletussuojan piiriin?

Ei kuulu. Koska kyseessä on sijoittaminen osakkeisiin, eikä esim. pankkitalletus, talletussuoja ei sovellu tähän.

Voinko rekisteröityä palveluunne, vaikka en tekisi heti sijoitusta?

Kyllä voit. Olet tervetullut rekisteröitymään palvelumme käyttäjäksi ja tutustumaan Sijoittajan Online -palveluumme, vaikka et heti tekisikään ensimmäistä sijoitusta.

Kuinka paljon otatte vastaan sijoituksia?

Vastaanotettavien sijoitusten määrään vaikuttaa kaksi asiaa: 1. Voitonjakokelpoisten varojen määrä, eli kuinka suurelle pääomalle voimme maksaa osinkoa ylittämättä 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, sekä 2. kuinka nopeasti voimme turvallisesti ja kannattavasti kasvattaa luotonantovolyymia, eli kuinka paljon Blue Finance voi ottaa sisään pääomaa 5 – 8 % korolla niin, että yhtiö saa sille vielä järkevän tuoton.

Vuonna 2017 toimitettujen osakeantien suuruus oli yhteensä 2 x 100 000 B-osaketta (á 100 euroa), eli yhteensä 20 000 000 €.

Aikavälillä 2018-02/2019 toimitetun osakeannin suuruus oli yhteensä 200 000 C-osaketta (á 100 euroa), eli yhteensä 20 000 000 €.

Aikavälillä 04/2019-09/2019 toimitetussa osakeannissa merkittiin yhteensä 44 320 E-osaketta (á 100 euroa) ja 53 764 F-osaketta (á 100 euroa), eli yhteensä 9 808 400 €.

Tällä hetkellä avoimena olevan suunnatun osakeannin suuruus on yhteensä 200 000 G-osaketta (á 100 euroa), eli yhteensä 20 000 000 €.

Tarkastele osakeannin ehtoja tästä

Tarkastele yhtiöjärjestystämme tästä

Kuinka paljon voin sijoittaa?

Pienin mahdollinen sijoitus on yksi osake, eli 100 €. Sijoitukselle ei ole asetettu ylärajaa, eli teoriassa voit sijoittaa niin paljon kuin haluat, olettaen, että kaikkia osakkeita ei ole vielä merkitty (kts. yllä).

Sijoittajan online -palvelussamme on mahdollista hallita useita sijoituksia ja tehdä uusia sijoituksia niin usein kuin haluat, näin ollen verkkopankin rajoitukset eivät muodosta estettä kokonaissijoituksen kasvattamiselle.

Tästä pääset kirjautumaan Sijoittajan Online -palveluun

Voinko saada sijoitukselleni takauksen?

Et voi.

Kuinka pitkiä ovat sijoitukset Osinkotuottoa.fi -palvelussa?

Sijoituksille ei ole F-sarjaa lukuun ottamatta asetettu mitään määräaikaa.

Lunastusvaatimuksen (B-, C- ja E-sarja) sekä lunastuspyynnön (G-sarja) voi tehdä koska tahansa. Osakkeet (B-, C, ja E-sarja) lunastetaan 14 päivän tai 90 päivän kuluttua lunastusvaatimuksesta, ja G-osakkeita koskevan lunastuspyynnön perusteella lunastus tehdään hallituksen erikseen päättämän mukaisesti (Huom! COVID-19 vaikutukset osakkeiden lunastamiseen). Korkeimman (B -osakkeille 8 %, C -osakkeille 7 %, G -osakkeille 7 %, E -osakkeille 5 %) vuosituoton saa, kun sijoitus on kestänyt 6 kk tai enemmän. Poikkeus edellä mainitusta on F -sarjan osakkeet, joille maksetaan täyttä 7 % osinkoa heti merkintähetkestä alkaen ja osakkeiden lunastusvaatimuksen voi tehdä aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua merkintähetkestä.

Onko sijoituksen ajallisella kestolla mitään merkitystä?

B-/C-/E- & G-osakkeille maksettava osinkoprosentti kasvaa ajan myötä. Alle kolmen kuukauden sijoitukselle maksetaan vuosituottoa 3 %. Mikäli sijoitusaika on 3 kk tai enemmän, maksetaan G-osakkeelle 4 % vuosituotto. Yli 6kk sijoitukselle G-osakkeisiin maksetaan 7 % (B -osakkeille 8 %, C-osakkeille 7 %, E -osakkeille 5 %) vuosituotto. Huom! Korkeampi tuottoprosentti huomioidaan takautuvasti ajan tasalle, eli esim. 6 kk tultua täyteen, maksetaan sijoitukselle tuottoprosenttien erotus, 3 % välittömästi kertaeränä.

Poikkeuksena edellä mainittuun on F -sarjan osakkeet, joille maksetaan täyttä 7 % osinkoa heti merkintähetkestä alkaen ja pääoman kotiutuksen voi tehdä aikaisintaan 24 kuukauden kulutta merkintähetkestä

Lisää tietoa maksettavan osingon määrästä täällä

Mistä näen sijoitusteni määrän?

Näet sijoitustesi kokonaismäärän, kertyneet osingot, ennakoidut tulevat osingot ja paljon muuta tietoa kirjautumalla tunnuksillasi Sijoittajan Online -palveluun tästä.

Miten voin tehdä lunastuspyynnön? Kuinka pian sijoittamani pääoma palautetaan?

Osakkeiden lunastuspyynnön voi tehdä kirjautumalla Sijoittajan Online -palveluun tästä. Voit pyytää yhtiötä lunastamaan kaiken tai vain haluamasi summan Sijoittajan Online -palvelun kohdasta ”Kotiuta sijoitus”. B/C/E/F -osakkeiden osalta yhtiö suorittaa lunastukset yhtiöjärjestyksemme ja osakeantiehtojemme mukaisesti 14 vuorokauden kuluessa lunastuspyynnöstä, mikäli sijoitusten yhteenlaskettu määrä on alle 100.000 euroa, ja mikäli osakeyhtiölain pakottavat varojen jakoa ja yhtiön maksukykyä koskevat säännökset sen mahdollistavat. Suuremmissa sijoituksissa lunastuspyyntöjen käsittelyaika on 90 vuorokautta. Sijoituksellesi kertyy osinkoa myös lunastuspyynnön käsittelyajalta. Tilittämättömät osingot maksetaan viimeistään lunastusta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä pankkipäivänä. (Huom! COVID-19 vaikutukset osakkeiden lunastamiseen.)

Voinko lopettaa vain osan sijoituksestani?

Kyllä voit. Voit joustavasti tehdä erisuuruisia lunastuspyyntöjä sijoituksestasi. Sijoituksen takaisinlunastus tarkoittaa käytännössä sitä, että pyydät Blue Finance Oy:tä lunastamaan ostamasi osakkeen takaisin samalla kauppahinnalla, jolla olet sen ostanut.

Tästä johtuen takaisinlunastettavat määrät voivat olla vain kokonaisien osakkeiden suuruisia. Esimerkki: Voit tehdä lunastuspyynnön 5500 euron summalle (myyt 55 osaketta), mutta et esim. 5450 euron summalle. Takaisinlunastettava (ja sijoitettava) summa pitää olla tasaluku 100 euron tarkkuudella.

Onko Blue Financella tilintarkastajaa / kuka on yhtiön tilintarkastaja?

Blue Financen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Helle Advico Finland Oy:stä, joka on osa Grant Thorton -ketjua.

Mitä kuluja minulle tulee?

Ei mitään. Osakkeiden merkitsemisestä ei peritä mitään kuluja, olivat ne sitten perustamis-, ylläpito- tai lopettamiskuluja. Sijoituksen tuoton laskeminen on tästä syystä hyvin helppoa. Pääoma x vuosikorko x aika – verot = tuotto. Ei piilotettuja kuluja, ei ylimääräisiä temppuja.

Kuinka monta sijoitusta saa tehdä?

Sijoituksia voi tehdä itselle sopivina summina niin monta kuin haluaa. Sijoittaminen Blue Financen tuotto-osakkeisiin onkin siksi erinomainen säästämisen ja sijoittamisen muoto. Koska sijoitukseen ei liity mitään kuluja, ei ole tarvetta taktikoida sijoituksen ajoittamisen, kasvattamisen tai pienentämisen kanssa. Voit tehdä sijoituksia niin usein kuin haluat.

Minimisijoitus on tarkoituksella asetettu vain 100 euron tasolle, joten voit helposti kasvattaa sijoitustasi esimerkiksi kuukausittain säästämällä osan tuloistasi. Ei ole siis tarvetta kerätä suurta sijoitussummaa ennakkoon tilille, vaan meillä voit helposti tehdä tuottoa lisäten sijoitusta esimerkiksi kuukausittain 100 eurolla.

Voivatko yritykset tai yhteisöt olla sijoittajina?

Kyllä voivat. Yritysten saamat osinkotuotot ovat kokonaan verovapaita.

Sijoituksen edustamasi yrityksen/yhteisön nimissä voit tehdä seuraavasti:

1) Rekisteröidy palveluumme henkilökohtaisilla tunnuksillasi.

2) Kirjaudu sisään Sijoittajan Online -palveluun ja lisää yrityksellesi sijoittajaprofiili kohdasta ”Omat tiedot”

3) Kun yrityksellesi on luotu sijoittajatili, toimittakaa kopio yrityksenne kaupparekisteriotteesta meille sähköpostitse tai näytön oikean alakulman Tuki / Chat -toiminnon kautta. Vastaanotettuamme kopion kaupparekisteriotteesta aktivoimme yritystilinne välittömästi.

Kuinka usein osinkotuotto maksetaan tililleni?

Edelliseltä kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan joka kuukauden 5. pankkipäivä.

Maksanko tuotosta veroa?

Osinkotuottoa.fi -osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää säännöstöä.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin, kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

Mikäli osingonsaajana on toinen yritys, osinko on verovapaata tuloa.

Blue Finance Oy:n maksamista osakkeenomistajille maksetuista osingoista toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.

Lue lisää tietoa osinkotuottojen verotuksesta kertovalta sivultamme

Pidätetäänkö tuotosta lähdeveroa?

Mikäli et ole Suomessa verovelvollinen, tuotosta pidätetään lähdevero, jonka suuruus riippuu Suomen valtion ja asuinvaltiosi välisestä verosopimuksesta.

Voinko pantata tai siirtää sijoitukseni kolmannelle osapuolelle?

Et voi. Mikäli sijoitus siirtyy kolmannelle osapuolelle, osakkeet muuttuvat tuotto-oikeudettomiksi D-sarjan osakkeiksi, joille ei makseta osinkotuottoa.

Miten ilmoitan verottajalle saamani tuotot?

Me ilmoitamme automaattisesti verottajalle kaikki maksetut osingot ja toimitetut ennakonpidätykset. Näet tiedot suoraan esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Joudunko maksamaan varainsiirtoveroa?

Et. Blue Finance Oy maksaa kaikki varainsiirtoverot puolestasi.

Mitä sijoitukselle tapahtuu kuolintapauksessa?

Blue Finance Oy:n B-/ C-/ E-/ F- ja G-osakkeet ovat omaisuutta siinä missä mikä tahansa muukin kuolinpesän omaisuus. Päätäntävalta siirtyy pesänhoitajalle, joka voi koska tahansa lopettaa sijoituksen. Ongelmatapauksissa voi aina kääntyä asiakaspalvelumme puoleen.

Millainen riski liittyy sijoitukseeni?

Kaikkeen sijoitustoimintaan kuitenkin liittyy riski. Osinkotuottoa.fi -palvelun riskit liittyvät Blue Financen kykyyn maksaa kuukausittaiset osingot sekä kykyyn lunastaa osakkeet takaisin. Yhtiön varovainen luotonantopolitiikka ja vahva omavaraisuusaste pienentävät näitä riskejä ja on tähän asti mahdollistanut vakaan kasvun markkinaolosuhteista riippumatta.

Blue Finance Oy on myöntänyt pienlainoja vuodesta 2011 alkaen ja kyennyt joka vuosi tasaisesti kasvattamaan sekä asiakasmäärää että myyntiä, pitäen kannattavuuden kuitenkin vakaana. Kauppalehden Balance Consulting -yksikkö on listannut Blue Financen Menestyjäyritys -listalleen. Menestyjäluokitus edellyttää, että yritys kuuluu taloudellisen suorituskykynsä perusteella sekä koko maan että oman toimialansa parhaimmistoon. Lisää tietoa Blue Financen saamasta sertifikaatista täällä.

Lue lisää sijoitukseen liittyvistä riskeistä tällä sivulla

Blue Finance Oy on päättänyt keskeyttää toistaiseksi uusien osakkeiden merkinnän 2.12.2022 alkaen. Tiedotamme erikseen, kun osakemerkinnät ovat jälleen mahdollisia.