Osinkotuottoa.fi -palvelun tiedotteet

Q1 / 2018 kvartaaliraportti, maaliskuun ja huhtikuun avainluvut julkistettu

Maalis-huhtikuun avainluvut sekä Q1/2018 kvartaaliraportti on nyt julkistettu verkkopalvelussamme.

2018 ensimmäinen vuosineljännes

Tilikauden ensimmäisenä neljänneksenä liikevaihto pysyi koko ajan yli miljoonan euron. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen kanssa se tarkoittaa kuutta peräkkäistä yli miljoonan euron kuukautta. Yhtiön toiminta on onnistuneesti siirtynyt siis uudelle miljoonaluvulle eikä tällä hetkellä ole tiedossa sellaisia tekijöitä, jotka uhkaisivat nykyistä tasoa.

Yhtiöllä on huomattavat kassavarat: Erittäin likvidien rahoitusarvopaperien ja pankkisaamisten yhteenlaskettu määrä on n. 6,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on täten hyvät edellytykset vastata sekä kysyntäpiikkeihin kuluttaja- ja yritysrahoituksessa, että B-osakesarjasta tehtäviin lunastuksiin. Yhtiön kaksi suurinta menoerää, markkinointikulut ja luottotappiot/luottotappiovaraukset pysyivät ensimmäisellä neljänneksellä loppuvuoden tasolla, minkä seurauksena yhtiön tulos ennen veroja oli n. 1,5 miljoonaa euroa.

Huhtikuun avainluvut

Huhtikuussa yhtiön liikevaihto nousi n. 1,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto n. 1,1 miljoonaan euroon. Luotonanto kasvoi maltillisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen keskiarvosta. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikutti eniten perinnässä olevien korkosaatavien tuloutus, jotka kirjanpidollisesti kohdistuivat huhtikuulle koko alkuvuoden sijaan. Touko-kesäkuussa odotammekin liikevaihdon palaavan takaisin maltillisen kasvun käyrälle.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan ensimmäisen vuosineljänneksen sekä maalis-huhtikuun tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q1 / 2018 tuloslaskelma ja tase.

Q4 / 2017 kvartaaliraportti, tilikausi 2017 ja alkuvuoden avainluvut julkistettu

Tammi- ja helmikuun 2018 avainluvut, Q4 / 2017 kvartaaliraportti sekä koko tilikauden 2017 taloudelliset tiedot ovat nyt julkistettu verkkopalvelussamme.

2017 viimeinen vuosineljännes

Tilikauden viimeinen vuosineljännes Q4 / 2017 päättyi odotustemme mukaisesti hyvään kasvuun edelliseen kvartaaliin verrattuna.

Kvartaalin liikevaihto oli 3.206.200 euroa, ollen jälleen jopa 24,50 % suurempi kuin edellisenä kvartaalina. Liiketoiminnan tulos oli 1.755.700 euroa ja liikevoitto-% oli 54,76 %.

Uusia myyntisaamisia muodostui voimakkaammin kuin edellisenä kvartaalina, mutta puhdistimme kvartaalin aikana myyntisaamiskantaamme myyden muutamia riskipitoisia luottokantoja. Tästä johtuen myyntisaamisten määrän kehitys oli kvartaalin aikana maltillisempaa, kuin aiempina vuosineljänneksinä. Myyntisaamisten määrä kasvoi noin puoli miljoonaa euroa kvartaalin aikana ja oli kvartaalin lopussa 13.986.400 euroa.

Koko tilikausi 2017

Tavoitteemme vuodelle 2017 olivat vaativat, mutta taloudellisia tietoja tutkiessa olemme selkeästi ylittäneet koko vuodelle asetetut tavoitteet niin liikevaihdon kasvun, myyntisaamisten määrän kuin tuloksenkin osalta.

Koko tilikauden 2017 liikevaihto oli 8.877.500 euroa ja näin ollen liikevaihto kasvoi huomattavat 337,75 % edellisestä vuodesta.

Liiketoiminnan tulos tilikautena 2017 oli 5.506.100 euroa, joka on kasvanut 438,23 % edellisestä tilikaudesta.

Koko tilikauden tasolla tarkasteltuna liikevoitto-% on ollut erittäin hyvä 62,02 %. Myös yhtiömme omavaraisuusaste kipusi jopa 90 % asteelle oman pääoman suuren vahvistumisen ja vieraspääoman ehtoisten lainojen takaisinmaksujen myötä.

Alkuvuosi 2018 (tammi- ja helmikuu)

Alkuvuosi on mennyt odotustemme mukaisesti jatkumona tilikaudelle 2017. Tammikuussa liikevaihtoa syntyi 1.158.600 euroa, josta liiketoiminnan tulosta oli 507.400 euroa. Liikevoitto-% oli 43,79 % tasolla. Helmikuussa liikevaihtomme oli 1.117.600 euroa ja liiketoiminnan tulos oli 524.900 euroa. Helmikuun liikevoitto-% oli 46,97 %.

Lopuksi

Pääset tarkastelemaan viimeisen vuosineljänneksen sekä tilikauden 2017 tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q4 / 2017 tuloslaskelma ja tase. Tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 2017 julkistetaan heti tilintarkastuksen valmistuttua.

B -osakesarjan osakeanti on nyt päättynyt

B -osakesarjan osakeanti on tullut täyteen merkityksi ja on näin ollen päättynyt.

Tällä hetkellä palvelussamme ei ole muita osakkeita merkittävänä.

Olemassa olevat B -sarjan osakkeet pysyvät aktiivisina kuten ennenkin: niille maksetaan osinkoja kuukausittain ja ne on mahdollista edelleen kotiuttaa milloin tahansa nappia painamalla. Jatkamme myös taloudellisten tunnuslukujemme raportointia totuttuun tapaan.

Nykyisiä sijoituksia kotiutettaessa on hyvä ottaa huomioon, että uusia osakkeita ei ole mahdollista enää ostaa, eikä sijoitusta näin ollen ole mahdollista palauttaa ennalleen enää suoritetun kotiutuksen jälkeen.

Suuret kiitokset kaikille sijoittajillemme, tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

B -osakesarjan osakeanti täyttymässä

Osakeannit

Blue Finance Oy on toimittanut kaksi peräkkäistä B-osakesarjan osakeantia, ensin 15.12.2016 päätetty 10.000.000 euron osakeanti (100.000 osaketta) ja 15.08.2017 päätetty toinen 10.000.000 euron osakeanti (100.000 osaketta). Yhteensä merkittävänä on siis ollut 200.000 B-sarjan osaketta, merkintähinnoiltaan 20.000.000 euroa.

Osakeannin tilanne tällä hetkellä

Tämän tiedotteen kirjoitushetkellä B -osakkeita on merkitty 18.967.400 eurolla (189.674 osaketta) ja merkintöjä tehdään päivittäin huimaa vauhtia.

Avoimessa osakeannissa on jäljellä enää 10.326 B -osaketta (1.032.600 euroa), joten osakeanti on odotuksiemme mukaan tulossa täyteen hyvin nopeasti.

Osakeannin päättymisen jälkeen

Osakeannin täyttymisen jälkeen emme ota vastaan uusia B -osakkeiden merkintöjä, eikä muita osakkeita ole tällä hetkellä merkittävissä.

Osinkotuottoa.fi -palvelussa jatketaan taloudellisten avainlukujen raportointia normaalisti osakeannin päättymisen jälkeen. Nykyiset B -osakkeiden omistajat saavat nauttia osakkeiden tuottamista osingoista normaalisti uusien B -osakkeiden annin lopetuksen jälkeen.

C -osakesarjasta

Yhtiöjärjestykseemme on kirjattu myös C -osakesarja, jonka maksimiosinko on 7 %, nykyisen B -sarjan 8 % sijaan. Osakesarja on muuten vastaavanlainen B -osakesarjan kanssa.

Olemme saaneet palvelustamme paljon positiivista palautetta ja tämän johdosta haluamme tulevaisuudessa jatkaa osakeantia C -sarjan osakkeilla. C -sarjan osinkotuotto on yhden prosenttiyksikön verran heikompi, mutta se kuvastaa paremmin muuttunutta sijoituksen riskitasoa. Muutoksen myötä Osinkotuottoa.fi pysyy myös Blue Finance Oy:lle kilpailukykyisenä rahoitusinstrumenttina vieraanpääomanehtoisiin velkakirjoihin verrattuna.

C -osakkeiden osakeannista ei ole vielä allekirjoitettu sitovaa antipäätöstä, mutta anti on odotettavissa tulevaisuudessa. Tiedotamme tästä verkkosivuillamme sekä uutiskirjeessämme.

Tärkeä huomio B -osakkeiden lunastamiseen liittyen

Huomioithan, että meille takaisin myytäviä (lunastettavaksi pyydettyjä) B-osakkeita ei voi ostaa takaisin tai muutoin hankkia uudelleen enää annin sulkemisen jälkeen.

Kiitos sijoittajillemme

Kiitämme jo valmiiksi sijoittajiamme osakeantiin osallistumisesta. Osinkotuottoa.fi on ollut sijoittajien keskuudessa hyväksi todettu palvelu, josta kertoo parhaiten suuri sijoittajien lukumäärä.

Tilanne per 19.01.2018,

Sijoittajien lukumäärä: 1791 henkilöä (luonnolliset ja oikeushenkilöt)

B -osakkeita merkitty: 189.674 osaketta (18.967.400 euroa)

B -osakkeita lunastettu: 8.682 osaketta (868.200 euroa)

Aktiivisia B -osakkeita: 180.992 osaketta (18.099.200 euroa)

Lokakuun avainluvut julkistettu

Lokakuussa kuukausittainen liikevaihto rikkoi ensimmäistä kertaa miljoonan euron rajapyykin ja lainasaatavakantamme suuruus kohosi yli 14 miljoonaan euroon.

Lokakuussa yhtiömme liikevaihto oli 1.049.400 euroa, joka on 12,84 % suurempi kuin syyskuussa. Lokakuun tulos ennen veroja oli 754.000 euroa, liikevoittoprosentin ollessa myös ennätyksellinen 71,85 %.

Kattavampia lokakuun avainlukuja voit tarkastella klikkaamalla tästä.

Syyskuun ja kolmannen kvartaalin avainluvut julkistettu

Tilikauden kolmas vuosineljännes Q3 / 2017 on päättynyt ja koko tilikauden kestänyt voimakas kasvu on jatkunut aiempien osavuosikatsausten mukaisella kasvutahdilla.

Kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 2.575.200 euroa, liiketoiminnan tuloksen ollessa 1.670.600 euroa. Liikevoitto-% säilyi erittäin hyvänä 64,87 % tasolla. Koko tilikautena kertymä per 30.09.2017 oli 5.671.300 euroa liikevaihtoa, tuloskertymän ollessa 3.750.400 euroa. Liikevaihtomme on kasvanut edellisestä kvartaalista 33,63 %.

Yrityksemme oma pääoma per 30.9.2017 oli 13.126.300 euroa, josta 9.063.800 euroa koostui B-osakesarjaan tehdyistä sijoituksista.

Omavaraisuusasteemme on 64,59 %.

Taseessamme olevien rahoitustoiminnan saatavien määrä on kasvanut suunnitelmien mukaisesti, ollen 30.9.2017 noin 13,5 miljoonaa euroa.

Syyskuussa liikevaihtomme oli 930.000 euroa ja liiketoiminnan tulos oli 620.300 euroa. Liikevaihtomme oli kasvanut elokuusta 7,81 %.

Pääset tarkastelemaan syyskuun ja kolmannen vuosineljänneksen tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla ”Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi Q3 / 2017 tuloslaskelma ja tase.

Elokuun avainluvut julkistettu

Elokuussa yhtiömme liikevaihto oli 862.600 euroa, joka on 10,22 % suurempi kuin heinäkuussa. Elokuun tulos ennen veroja oli 524.600 euroa, liikevoittoprosentin ollessa 60,82 %.

Pääset tarkastelemaan elokuun avainlukuja klikkaamalla tästä.

Heinäkuun avainluvut julkistettu

Yrityksemme koko tilikauden kestänyt kasvu on edelleen kovassa vauhdissa. Heinäkuussa yhtiömme liikevaihto oli 782.600 euroa, joka on 15,24 % suurempi kuin kesäkuussa. Heinäkuun tulos ennen veroja oli 550.500 euroa, liikevoittoprosentin ollessa 70,34 %.

Lainasaatavakannan suuruus ylitti 9.000.000 euron rajan heinäkuussa.

Pääset tarkastelemaan heinäkuun uusia avainlukuja klikkaamalla tästä.

Kesäkuun ja toisen kvartaalin avainluvut julkistettu

Tilikauden toinen vuosineljännes Q2 / 2017 on päättynyt ja jo ensimmäisen kvartaalin tulostiedotteessa mainittu menestystarina on jatkunut moitteettomasti.

Toisen kvartaalin liikevaihto oli 1.927.100 euroa, liiketoiminnan tuloksen ollessa 1.244.900 euroa. Liikevoitto-% säilyi erittäin hyvänä 64,60 % tasolla. Koko tilikautena kertymä per 30.6.2017 oli 3.096.100 euroa liikevaihtoa, tuloskertymän ollessa 2.085.700 euroa. Näin ollen olemme jo nyt hienosti ohittaneet tilikauden 2016 niin liikevaihdon (kasvua 52,67 %), kuin tuloksenkin (kasvua 103,88 %) osalta. Ja vielä on puolet tilikaudesta edessä.

Yrityksemme oma pääoma per 30.6.2017 oli 8.877.500 euroa, josta 5.984.600 euroa koostui B-osakesarjaan tehdyistä sijoituksista.

Omavaraisuusasteemme on noussut 48,92 % (Q1 / 2017) tasolta, 68,13 % (Q2 / 2017) tasolle.

Taseessamme olevien rahoitustoiminnan saatavien määrä on kasvanut suunnitelmien mukaisesti, ollen tällä hetkellä noin 8,4 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa liikevaihtomme oli 679.100 euroa ja liiketoiminnan tulos oli 503.500 euroa. Liikevaihtomme oli kasvanut Toukokuusta 4,49 %.

Pääset tarkastelemaan kesäkuun ja toisen vuosineljänneksen tilintarkastamattomia avainlukuja sivulla “Avainluvut ja raportit”. Pääset sivulle painamalla tätä linkkiä. Samalta sivulta löytyy myös kattavampi  Q2 / 2017 tuloslaskelma ja tase.

Huhti- ja Toukokuun avainluvut julkistettu

Huhtikuussa yhtiömme liikevaihto oli 598.000 euroa, joka on 9,56 % suurempi kuin Maaliskuussa. Huhtikuun tulos ennen veroja oli 181.700 euroa, liikevoittoprosentin ollessa 30,38 %.

Toukokuussa saimme nauttia Huhtikuun aikana tehtyjen markkinointitoimenpiteiden tuloksista, jolloin liikevaihtomme oli 649.900 euroa ja tulos ennen veroja 559.700 euroa. Pelkän Toukokuun osalta liikevoittoprosenttimme oli näin ollen jopa 86,12 %.

Yhtiömme kasvaa ja kehittyy edelleen kovaa tahtia, vaikka olemme toimineet jo vuodesta 2011 alkaen. Lainasaatavakannan suuruus ylitti 7.000.000 euron rajapyykin Toukokuussa.

Tilikauden 2017 alusta saakka laskettu liikevaihto oli Toukokuun lopussa 2.4 miljoonaa euroa, joka on suurempi kuin koko tilikauden 2016 liikevaihto. Tilikautena 2016 liikevaihtoa kertyi n. 2 miljoonaa euroa.

Ensi kuussa julkistamme tilikauden toisen kvartaalin (Q2 / 2017) avainluvut ja niiden mukana myös kvartaalin lopun omavaraisuusasteen, taseemme oman pääoman sekä taseessamme olevien B -osakkeiden määrän.

Pääset tarkastelemaan Huhti- ja Toukokuun uusia avainlukuja klikkaamalla tästä.